تاريخ : سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٢

کمیسون ایمنی راه‌های کشور گزارش نهایی سانحه جاده قم را منتشر کرد.

 

به گزارش خبرنگار مهر، در کمیسون ایمنی راه‌های کشور درباره سانحه جاده قم
آمده است: این کمیسیون با هدف شفاف سازی و ایجاد دسترسی آزاد شهروندان به
اطلاعات و همچنین دفاع از حقوق شهروندی، گزارش حادثه دلخراش مورخ
1392.06.18 اتوبوسها در آزاد راه قم- تهران را که طی آن جمعی از هم میهنان
کشته شدند، پس از انجام بررسیهای دقیق و مبسوط کارشناسی در 7 کارگروه تخصصی
و سه نشست کمیسیون در تاریخ‌های 1392.0701 ، 1392.07.15 و 1392.08.06 این
کمیسیون جمع بندی نهایی گزارش را منتشر کرد.