ضمن تبریک به استاد گرامی امیدواریم تحولی نوین و اساسی را در حوزه
معاونت محیط زیست انسانی شاهد باشیم و از توانمندی
های ایشان کل حوزه محیط زیست بهره مند شوند

    اصل خبر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان آمده است

در حکمی از سوی دکتر معصومه ابتکار، دکتر سعید متصدی زرندی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام): در حکم دکتر معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به دکتر متصدی آمده است:این حوزه به لحاظ اهمیتی که در بهبود کیفیت زندگی آحاد جامعه دارد، می بایست برنامه ریزی و سیاستگذاری برای کاهش آلودگی هوا، آلودگی های آب و خاک، ارتقاء استانداردهای محیط زیست انسانی، تبادل اطلاعات و تجربیات با مراکز علمی برای دست یابی به روش ها و فناوری های نوین را مد نظر قرار دهد.
همچنین به طور مستمر پایش آلاینده های زیست محیطی و ارزیابی اثرات توسعه را پیگیری کرده و از طریق اعمال روش های مدیریتی تعاملی، سایر دستگاههای مرتبط در رعایت ملاحظات زیست محیطی راهبری نماید.
بنا بر این گزارش، سعید متصدی زرندی متولد 1346 در شهرستان زرنــد و دارای مدرک دکتری مهندسی بهداشت محیط ، کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و کارشناسی مهندسی بهداشت محیط  می‌باشد.
 

دکتر سعید متصدی هم اکنون دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است.
سایر سوابق و مسئولیت های دکتر سعید متصدی عبارت است از : عضو کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران ، مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مدیرکل دفتر بررسی آلودگی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست، عضو کمیته راهبردی محیط زیست مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران ، عضو کمیته کشوری کنترل مصرف دخانیات، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، رییس کمیته فرعی کنوانسیون تغییر آب وهوا در کمیته ملی توسعه پایدار ، دبیر کمیته تخصصی رفع آلودگی هوا ناشی از بلایای طبیعی وزارت کشور ، رئیس کمیته تخصصی اجرائی و آموزش کیفیت هوا ، وزارت بهداشت و در مان و سازمان حفاظت محیط زیست ، دبیر کمیته راهبری کنوانسیون تغییر آب وهوا سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کمیته تخصصی اجرائی و آموزش آلودگی صوتی ، وزارت بهداشت و درمان و سازمان حفاظت محیط زیست و عضو کمیسیون شورای پژوهشی، سازمان حفاظت محیط زیست.
مجری چندین طرح و پروژه بین المللی و داخلی در حوزه مدیریت محیط زیست و تالیف چندین کتاب و دهها مقاله در نشریات خارجی و داخلی نیز از جمله سوابق علمی و اجرایی دکتر سعید متصدی می باشد.
ارسال توسط reza maleki