ایمنی پمپ های هوایی بتن - حفاظت صنعتی fe

بر اساس قانون،خطرات ناشی از پمپ بتن مانند هر خطر دیگری باید با استفاده از مدیریت ریسک کنترل شود.

خطرات مرتبط با پمپ زیاد و متفاوت هستند. بهتر است که یک لیست از آنها تهیه کنیم،

مانند:

 

تجهیزات و وسایل

- بازوهای متحرک بتن

- گیج های پمپ

- خطوط لوله بتن و موانع تجهیزات

- جهش لوله(شلاق زدن لوله)

 

مکان استقرار وسایل و تجهیزات

- راه اندازی در محل کارگاه

- راه اندازی نزدیک خطوط جریان قوی یا تجهیزات الکتریکی

- راه اندازی در یک مکان عمومی

- کنترل

 

وظایف

- انتقال پمپ

- عملکرد بازوی متحرک و پمپ

- تمیزکاری خطوط در کارگاه

- تمیزکاری پمپ در کارگاه

 

محصول فرعی

- سر و صدا

- دود و گاز

 

 

برنامه ریزی و آماده سازی اولین مرحله در مطمئن شدن از اینکه کار به صورت ایمن انجام میشود می باشد.برای موفق بودن باید با تمامی افرادی که در کار درگیر می باشند مشورت شود.

زمانی که برنامه ریزی می کنید برای پمپاژ بتن در مورد خطرات با پیمانکار اصلی یا فردی که در کنترل کارگاه می باشد مشورت کنید.پیمانکار اصلی باید در مورد موارد زیر اطمینان حاصل کند:

1. پمپ بتن در بهترین جای ممکن ثابت شده باشد،شامل مکانی که دسترسی آسان برای اپراتور وجود داشته باشد،هم برای پمپ هم برای ناحیه ای که پمپ در آن ریخته می شود.اگر چنین امکانی وجود نداشت،آنگاه باید کنترل های دیگری اجرا شود.

2. یک ناحیه تمیز از زمین که قادر به حمایت(ساپورت)دستگاه پمپ و کامیون های انتقال بتن می باشد،در دسترس باشد.

3. یک دسترسی تمیز و آسان برای دستگاه پمپ به کامیون های بتن وجود داشته باشد.

 

پمپاژکننده بتن باید با پیمانکار اصلی یا شخصی که در کنترل کارگاه می باشد در مورد برنامه کلی برای پمپاژ بتن در کارگاه مشورت کند. شامل موارد زیر:

1- هنگامی که کارگر برای پمپاژ بتن کار میکند یک فرد دارای صلاحیت باید در تمام مدت در کنار پمپ باشد تا در موقع اضطراری مانند شکستن خطوط،یا دیگر اتفاقاتی که نیاز به خاموش کردن دستگاه دارد سریعا آن را خاموش نملید.مگر اینکه دستگاه مجهز به سیستم اتوماتیک قابل اعتماد و کارا(مؤثر)باشد که زمانی که احتمال ورود هوا به سیستم می باشد آنرا خاموش نماید.

2- بهترین روش برای پمپاژ بتن در محلی که مورد نظر است.

3- ظرفیت و نوع پمپاژی که مورد استفاده قرار میگیرد برای کامل کردن کار به صورت رضایتمند در محدوده زمانی (مدت معین زمانی)

4- مکان پمپ و راه های دسترسی کامین های انتقال بتن.

5- وسایل و تجهیزات ایمنی برای حفاظت فرد.

6- ایمنی وسایل و تجهیزات الکتیکی شامل بررسی نزدیکترین خطوط انتقال قدرت و ...

7- مطالعه دفترچه های راهنما و اطلاعات مربوط به دستگاه.

همچنین پمپاژ کننده بتن باید با راننده کامیون های انتقال بتن و شرکت آنها مشورت کند.

 

Note: راننده های کامیون های انتقال بتن پیش آمیخته (pre-mix) نباید از کارگران انجام عمل پمپاژ را بخواهند،مگر اینکه در این مورد آموزش دیده باشند.

قطع جریان بتن یا شکست تجهیزات پمپاژ می تواند عامل بالقوه ای برای ایجاد خطر باشد.بیرون آمدن شلنگ بتن،نداشتن محدوده،انفجار خطوط لوله و تجهیزات مرتبط می تواند سبب ایجاد یک خطر برای کارکنان پمپاژ باشد.برای جلوگیری از خطرات این چنینی باید ساختمان لوله ها بازدید و بررسی شوند و همچنین تجهیزاتی مانند بازوی متحرک.

برای جلوگیری از ایجاد اشکالات فنی و ساختاری در بازوهای متحرک باید نگهداری ها و نظارت های دوره ای توسط افراد متخصص روی آنها صورت گیرد شامل موارد زیر:

- کلیه عملکردها و کنترل ها از قبیل کنترل سرعت،محدودیت های حرکتی و غیره انجام گیرد.

- تجهیزات ایمنی و اضطراری چک شود.

- قسمت های متحرک روغنکاری شود،فیلتر بازرسی شود،روغن هیدرولیک و... بازرسی شود.

 

گیج های پمپ باید به صورتی باشند که به آسانی خوانده شوند و قابل رؤیت باشند.در صورت خرابی باید با استفاده از کتابچه راهنما تعویض شوند.

در مورد خطوط لوله:

-مطمئن شوید که حباب های هوا گرفته شده اند.

-خطوط لوله افقی به طور مناسب حمایت شده اند.

-شلنگ های منعطف توسط تجهیزات و وسایل دیگر زیر گرفته نمی شوند.

-خطوط عمودی به طور قطع در محدوده ساختمانی محکم(استوار) شده اند.

 

مهار کننده(گیره) لوله:

زمانی که از یک مهار کننده در خطوط ثابت(افقی یا عمودی) برای لوله استفاده می کنید مطمئن شوید که:

1. مهار کننده(گیره) لوله توانایی تحمل کردن بیشترین فشار بتن منطبق با خطوط لوله را دارد.

2. پین ها و بست های محکم شده باشند و توسط فرد مسئول نظارت شده باشند.

3. اگر هر گونه تغییر شکلی داشتند،سریعاً تعویض شوند.

 

 

حرکت لوله:

زمانی که حرکات اضافی در خطوط موقتی که روی زمین برای عملیات پمپاژ قرار دارد اتفاق می افتد،از روش های مهار کننده بیشتری برای محدود کردن حرکات مخصوصاً خم شدن ها و یا حالت زانویی شدن.یک سیم کوتاه بافته شده بین پمپ بتن و خطوط لوله مطابق توصیه کارخانه سازنده نصب کنید.

 

Hose whip:

شلاق زدن شلنگ (hose whip) یک اصطلاحی است برای تو ضیح حرکت ناگهانی و غیر قابل کنترل شلنگ پلاستیکی و منعطف در انتهای مکان استقرار بازوی متحرک بتن یا دیگر خطوط انتقال بتن.افراد می توانند با ضربه ای که به آنها وارد می شود مورد آسیب قرار گیرند.

 

برای کاهش احتمال آسیب بوسیله این اتفاق:

فقط از بتنی که قبلاً توسط یک منبع مخلوط شده باشند استفاده شود.استفاده از انواع دیگر بتن ممکن است باعث گرقتگی و hose whip شود.

اجازه ندهید بتن در خطوط سفت شود که می تواند باعث گرفتگی شود.باید ار بتن در حالت خمیری استفاده کنید.

- از افراد مجرب و آموزش دیده استفاده کنید.

پمپاژ را به آهستگی  شروع کنید.

هیچ گاه شلنگ انتقال دهنده بتن را نکشید حتی اگر به مکان مورد نظر نمیرسید.

مطمئن شوید که مکان ایستادن فرد دارای فضای کافی برای ایستادن و قرار گرفتن فرد باشد.(450 میلی متر یا بیشتر) نباید خطوط دستی نزدیک دیوارهای بسته یا لبه های بی حفاظ قرار داشته باشد.

 

                            unsafe                                                       Safe

 

زمانی که پمپاژ تمام شد اجازه ندهید که بتن اضافی از شلنگ بیرون بیاید چرا که باعث ورود ورود هوا به سیستم میشود.بدین منظر شلنگ را خمیده و به سمت بالا بگیرید.

اجازه ندهید که شلنگ با طول بیش از حد مجاز از بازوی متحرک آویزان شود.(حد مجاز برای شلنگ با قطر 125میلی متر 5متر می باشد.)

 

هیچ گاه از اتصالات فلزی برای شلنگ انتقال لاستیکی و آزاد استفاده نکنید.

مکان استقرار تجهیزات و وسایل باید کاملاً محکم و سفت باشد و از  مکان هایی برای عبور و مرور در نظر گرفته شده باشد.اگر خطوط انتقال برق قوی در نزدیک آنها وجود داشت باید تجهیزات و کارگران یک منطقه ممنوعه داشته باشند.(3متر اطراف خطوط برق قوی بیشتر از 132kV)

این دستگاه ها معمولاً سر و صدای زیادی دارند که برای محافظت از گوش باید از وسایل حفاظت فردی استفاده شود.

یکی دیگر از راه های کاهش خطرات استفاده از وسایل حفاظت فردی می باشد که پیمانکار اصلی باید انها را ارزیابی کند و در اختیار کارگران قرار دهد، مانند:

کلاه ایمنی، عینک ایمنی، جلیقه(لباس) ایمنی،چکمه های لاستیکی ایمنی، دستکش و محافظ های شنوایی.

 

/ 0 نظر / 404 بازدید