مراحل راه اندازی بویلر - دیگ های بخار و ظروف تحت فشار fe

     با پیشرفت فن آوری دیگ های بخار و تجهیزات جانبی آن، اهمیت آموزش تعمیر و نگهداری آنها نیز خیلی بیشتر شده است و تنها افراد کارآمد و ماهر می توانند امر تعمیر و نگهداری دیگ های بخار امروزی را بر عهده گیرند.در نتیجه بسیاری از شرکت ها سعی دارند که روش های سابق تعمیر و نگهداری را کنار گذاشته و با ارائه آموزش های ضروری به پرسنل راهبری و نگهداری،بیشتر به سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری کامپیوتر و برنامه ریزی شده متکی گردند که بر اساس آن افراد باید جداول از پیش تهیه شده ای را پر کنند.

 

 

ساختار:

دیگهای بخار معمولا شامل صفحه-لوله های جلو وعقب.کوره  و اتاقک برگشت می باشد که بعد از مونتاژ و جوشکاری ابتدا کامل تحت آزمایش های غیرمخرب (پرتونگاری، اولتراسونیک، مایع نافذ و...) قرار می گیرد و سپس عملیات تنش گیری از آنها داخل کوره انجام می گیرد. دیگهای فوق دارای دو پاس لوله اند که همراه کوره جمعا دارای سه پاس حرارتی اند.

 

 

 

باید در دیگخانه سکویی مناسب با وزن، اندازه ها و متعلقات دیگ ایجاد شود. این سکو باید حداقل 30 سانتی متر از طول و عرض (از هر طرف 15 سانتی متر) بیشتر و با اندازه 15 سانتیمتر هم از کف دیگ خانه بلند تر باشد.

 

 

 

 

 

دستورالعمل راه اندازی:

پس از نصب دیگ بر روی سکوی مربوطه وانجام کارهای تأسیساتی لازم، قبل از راه اندازی باید مراحل زیر بررسی شود:

 

- درب پوشش دریچه آدم رو را بردارید.

- داخل دیگ را از نظر وجود جرم و اشیاء خارجی بررسی نمایید.

- دریچه آدم رو را دوباره بسته و اطمینان حاصل کنید که دریچه ها محکم بسته شده اند. (این مراحل ضمن آزمایش نهایی باید در کارخانه صورت گیرد و انجام این توصیه به منظور ضریب اطمینان بیشتر است).

- قطعات و محفظه های ورودی جلویی و عقبی را بررسی و کاملاً مطمئن شوید که در اثر حمل و نقل، شل نشده و محکم در محل خود استقرار داشته باشند.

 

عمل راه اندازی به شرح زیر صورت می گیرد:

 

 

 

برق را از تابلو قطع نموده و پس از قراردادن فیوزهای مدار قدرت پمپ، مجدداً برق را وصل نمایید.

باید توجه داشت:

قبل از آبگیری شیشه آبنما باید به شرح زیر مدرج گردد:

 

1- وسط شیشه آب نما را که معمولا باید کمتراز سطح متعارف آب درون دیگ باشد با N.W.L. علامت گذاری نموده و12  میلیمتر بالاتر از آنرا محل خاموش شدن پمپ به صورت خودکار (pump off) قرار دهید.

2-  12 میلیمتر پایین تر از N.W.L. را به نشانه محل روشن شدن پمپ به صورت خودکار (pump on ) علامت گذاری نمایید.

3-  75­ میلیمتر پایینتر ازN.W.L. را محل سطح آب خیلی کم Extra Low) Water Level) علامتگذاری کنید.

 

پس از علامت گذاری به روش فوق، پمپ را روشن و شروع به ابگیری نمایید تا به حد  pump off برسد.

اکنون یونیت سوئیچ مربوطه را که داخل کنترل کننده دو حالته سطح آب قراردارد، تنظیم نمایید تا در آن مرحله پمپ به صورت خودکار، خاموش گردد.

شیر تخلیه دیگ را باز کرده تا اب به حد  pump on برسد.

اکنون سوئیچ مربوطه را تنظیم کنید تا پمپ به صورت اتوماتیک روشن شود.

سپس پمپ را توسط کلید مربوطه خاموش نموده وتخلیه اب دیگ را ادامه دهید تا سطح ان به علامت سطح اب کم برسد.

شیر تخلیه را بسته و مجددا یونیت سوئیچ وا قع در کنترل کننده سطح اب را برای این حالت تنظیم کنید تا چراغ مربوطه روشن شده و زنگ شوع به کار نماید.

صدای آژیر را توسط کلید Mute Alarm قطع نمایید ولی چراغ هشدار دهنده سطح آب کم همچنان روشن می ماند.

مجددا شیر تخلیه را بازنمایید و سطح آب را پایین بیاورید تا وقتی که به علامت آب خیلی کم برسد                                                                                  

در چنین شرایطی، شیر تخلیه را بسته و یونیت سوئیچ (Contorl Level ) را تنظیم نمایید.

 

کار بازبینی را به ترتیب زیر انجام دهید:

پمپ را با قرار دادن کلید روی حالت خودکار روشن کرده و دیگ را آبگیری نمایید وقتی که سطح آب به حد خاموش شدن پمپ (pump off ) رسید، پمپ مربوطه به صورت خودکار خاموش می شود.

شیر تخلیه را باز کنید تا وقتی که سطح آب به حد روشن شدن )pump on)برسد، در این حالت پمپ روشن می شود. اکنون پمپ را خاموش کرده و اجازه دهید شیر تخلیه باز باشد.

دو مرحله بعد را که به ترتیب اولین و دومین هشدار کم آبی است، کنترل نمایید.

شیرهای مسیر رفت و برگشت سوخت را باز کرده، پمپ سوخت را هوا گیری نمایید.(باید در حدود 2 لیتر سوخت خارج شود تا اینکه مطمئن شوید سوخت کاملا هوا گیری شده است).

هرگز نباید موتور مشعل را قبل از هواگیری روشن نموده ولی جهت تسریع درانجام کار، می توانید موتور را به وسیله دست بچرخانید. دقت کنید که فتوسل (چشم الکتریکی) بطور صحیح در جای خود قرار گرفته باشد.

محکم بودن درب مشعل از جمله مواردی است که باید دقیقا کنترل شود.

پس از اطمینان از سالم بودن کلیه فیوزها، آنها را در جای خود قرار داده و با یک استارت بسیار کوتاه دور موتورها را کنترل و در صورت صحیح بودن دیگ را روشن نمایید

کلیه مراحلی که برای روشن شدن دیگ مورد نیاز است، در زمان های معین و مشخص، از تایمر نصب شده در تابلو برق ، فرمان می گیرند

(تایمر LFL - SATRONIC - LEC1 و غیره)

بعد از قرار دادن کلید مشعل (burner on/off) روی حالت on موتور دمنده و مشعل به کار می افتد.

چند ثانیه بعد، دمپر هوا در مسیر دمنده شروع به باز شدن نموده و prepurage))به حالت 35 تا 60 ثانیه جهت پاکسازی دود با هوای کامل در این وضعیت کار می کند و سپس دمپر به حالتlow برمیگردد.

مدار جرقه که توسط یک ترانس افزاینده (220 ولت به 8500) ، شمع های مربوطه و شیر سلونوئیدی شمعک گاز کامل می شود، وارد عمل شده و جرقه مناسب را ایجاد می نماید.

در این حالت سوخت و جرقه به مدت چند ثانیه به صورت همزمان با یکدیگر کار می کنند و پس از آن، جرقه قطع و شعله پایدار می شود.

 

بعد از پایداری شعله، فرمان ادامه کار توسط چشم الکتریکی صادر و چراغ مربوطه به شعله طبیعی (Normal Firing ) روشن شده و چشم الکتریکی، شعله را کنترل کرده.

 

در صورت نبود شعله دستور قطع سیستم و اخطار توسط آژیر و وچراغ هشدار دهنده را صادر می نماید که در این وضعیت،مسئول دیگ موظف است جهت رفع آن اقدام مقتضی  بعمل آورد.

 

باید توجه داشت که در ابتدای کار، کلید تنظیم شعله در حالت کم یا زیاد می تواند (Modulation Hand / Auto) روی حالت خودکار و یا دستی باشد.

در این حالت چون دیگ سرد است، نبایستی با حرارت بالا یا شعله زیاد کار کند، از این رو باید قبلاً کنترل شود که کلید تنظیم شعله روی حالت دستی و پتانسیومتر روی حالت کم باشد، (لازم به ذکر است که دستگاه پتانسیومتر، روی دیگهای با ظرفیت kg/h 4500 و بالاتر نصب گردیده است.) تا بدنه و آب دیگ با شعله کم گرم شود و بخار از شیر هواگیری بالای دیگ خارج گردد و فشار حداقل تا (bar 2 یا psi  30) بالا رود. وقتی دیگ کاملاً از هوا تخلیه باشد، می توان شیر هواگیری را بست.

در این صورت اگر شعله در حالت زیاد قرار گیرد، اشکالی ندارد.

در اثر گرم شدن آب درون دیگ، حجم آن زیاد می شود که می توان با باز کردن شیر تخلیه، آب دیگ را در حد متعارف نگه داشت.

جهت کنترل سطح آب، با مشاهده شیشه آبنما، می توان سطح آب را ملاحظه و کنترل کرد.

در صورتی که دیگ با شعله زیاد کار کند و فشار به (bar 34/10 یا psi 150 )برسد، سوئیچ فشاری مربوطه HIGH/Low Pressure Switch)) طوری تنظیم شده که شعله را از حالت زیاد به کم تبدیل می کند.

در صورتی که فشار بیشتر و از bar 34/10 تجاوز کرد، سوئیچ مخصوص قطع و وصل (Boiler Limit Stat ) بطور خودکار، دیگ را خاموش می کند.

/ 0 نظر / 96 بازدید