جرثقیل برجی (Tower Crane) - ایمنی بالابرها fe

کارگران و نیروهای شاغل در ساختمان از تاورکرین برای جابجایی آهن آلات ساختمانی،بتون،ابزارهای بزرگ شبیه ژنراتورها و قطعات مختلف وسیع قابل استفاده در دیگر مصالح ساختمانی استفاده می کنند.

تاورکرین ها قابلیت باربرداری تا وزن 500 تن را دارا می باشند ولی به طور میانگین در ساختمانها حداکثر تا 25 تن را مورد استفاده قرار می دهند.

در واقع این جرثقیل از یک برج عمودی مشبک که پایه های آن به صورت دروازه ای در روی ریلهایی در سطح زمین قرار گرفته وساختمان جرثقیل را نگاه می دارد،تشکیل شده و در روی این برج یک سکوی گردان با یک برج مخروطی کوچک وبوم قلاب وکابل دستگاه قرار گرفته است وکارجابجایی وانتقال بار را انجام می دهند.چرثقیل ها از صفحات فولادی بزرگ که 8 سانتی متر ضخامت دارند ساخته می شود. برج این چرثقیل ارتفاع آن را تشکیل می دهد و از4تیر عمودی تشکیل شده است که توسط شاه تیرهای زاویه داریا حاطه شده اند.

چارچوب متحرکی که در امتداد بازو به جلو و عقب حرکت می کند این امکان را به وجود می آورد تا قلاب چرثقیل را بر روی نقطه مشخصی فرود بیاورد.

 

»قسمت هایی از یک تاور کرین

تمام تاور کرین ها شامل قسمت های پایه ای شبیه هم هستند. بسته به ثابت یا متحرک بودن تاورکرین قطعات مصرفی در پایه آنها متغیر است .پایه آن یک صفحه بتنی بزرگ است که جرثقیل را پشتیبانی می کند.ارتباط پایه ای دکل همان است که به جرثقیل اجازه می دهد تا ارتفاع بگیرد.بالای این دکل یک واحد چرخشی ضمیمه می شود ( چرخ دنده و موتور) که اجازه چرخش را به جرثقیل می دهد.

 

بالای واحد چرخشی سه قسمت وجود دارد:

1. شاخه بزرگ افقی (بازوی کاری):

     قسمتی از جرثقیل است که بار و فشار را جابجا و تحمل می کند.

 

2. بازوی افقی کوچکتر:

قسمتی است که شامل موتور جرثقیل و قسمتهای الکترونیکی به اضافه وزنه های تعادلی بتنی میشود.

 

3. بازوی مکانیکی ماشین شامل موتوری است که بار و فشار را جابجا می کند و راننده به وسیله کنترل الکترونیکی جرثقیل را کنترل می کند و کابلی استوانه ای شکل که در زیر نشان داده شده است.

 

» اتاقک کنترل کننده:

 

» موتور چرثقیل:

 

انواع تاور کرین: دو نوع اصلی دارد.

1. ثابت: پایه حرکت نمی کند اما رینگی که زیر بازو قرار دارد می چرخد.
2. متحرک(چرخان): رینگی که می چرخد در پایه اصلی قرار دارد و به طور کامل آن مجموعه (پایه) می چرخد.

 

این دو نوع تاور سه نوع طرح اصلی دارند:

1. تاور تلسکوپی: دوقسمت دارد که داخل یکدیگر پس و پیش می شوند.این قسمت را می توان بلندتر کرده و تنظیم نمود بدون اینکه لازم باشد چرثقیل را پیاده کرد.

 

2. Inner_ outer Tower: بازو به وسیله یک قسمت چرخان درون برج پشتیبانی می شود در حالی که کناره بیرونی آن ثابت است.

 

3. Mono Tower: یک نوع تاور  واحدی است کهمی تواند ثابت یا چرخان باشد.

 

چگونگی کار تاورکرین

تاورکرین قابلیت حرکت بر روی ریل های مخصوص به خود را به صورت خودکشش با موتور بوژی  را دارد .تاورکرین ها از قطعات بتونی خاصی برای حفظ و نگه داری تعادل خود استفاده می کنند البته در مواقعی که تاورکرین را در جایی تثبیت کنند احتمال اینکه از پایه های ثابت بتون ریزی شده در دل خاک استفاده شود نیز وجود دارد ، در غیر اینصورت قطعات بتونی قابل حملی در روی پایه های نگهدارنده قرار داده میشود که بر حسب تناژ حجم و وزن متفاوتی دارند البته در تمام تاور کرین ها قطعات بتونی در بالای تاورکرین در قسمت انتهای فلش کوچک (کن فلش) برای حفظ تعادل باربرداری قرار دارد. هر دستگاه دارای سنسورهای تخمین حداکثر باربرداری در قسمت برقی می باشد که در صورت باربرداری بیش از ظرفیت تاور مذکور به سرعت خاموش و از حوادث بعدی جلوگیری میکند و تا زمان اصلاح بار از هر گونه جابجایی خوداری می نماید تا بدین وسیله ضمن حفظ راهبر و سایر پرسنل و دستگاه از جهت آسیب های شدید در امان باشد.

 

ایمنی جرثقیل ها

 در زمان نصب بایستی پیش بینی های لازم به عمل آید که در زمان پیاده نمودن آن فضا و محل کافی باقی مانده باشد به طوری که قطعات آن را بتوان به آسانی و بدون آنکه برای تأسیسات شده خطری ایجاد کند پیاده نمود.


هنگام نصب تاورکرین توصیه های فنی و ایمنی سازنده را رعایت کرده همچنین مقررات نگهداری و تعمیرات بازرسی توصیه شده را در طول زمان بهره برداری باید به کار برد.


زمانی که برای تاور ریل گذاشته می شود باید آن را تراز نموده و محکم به تراورس زیرین بسته شده باشد انتهای ریلها در هر دو ریل موانعی مناسب نصب شود تا از بیرون رفتن اتفاقی یا استباهی دستگاه جلوگیری کند.


وزنه های تعادل باید مطابق دستور العمل سازنده نصب شده باشد و به طور مرتب بازرسی شود. تاروهای ثابت مستلزم پایه بتونی است و به وسیله پیچ های نگهدارنده که در آن کار گذاشته شده است به طور محکم شاسی تاور توسط مهره ها به آن بسته شده باشد. دکل تاورهای ثابت در صورتیکه مقدور باشد به ستون یا اسکلت یا بنای مطمئن بسته شود.


کلیه نکات فوق توسط سرپرست ایمنی کنترل و در چک لیست ایمنی جرثقیل ثبت می گردد. همچنین سرپرست ایمنی و سرپرست فنی کارگاه موظفند که کلیه ادوات و تجهیزات جرثقیل را کنترل کرده و آن را در چک لیست ایمنی جرثقیل ثبت نمایند.

 

بازرسی قبل از کار


۱- همچنین قبل از شروع به کار باید مسیر حرکت تاور را از نظر محکم بودن بسترهای ریل، عدم انحراف ریل ها، عدم وجود موانع، فرو رفتگی در مسیر ریلها بازدید نماید.

 

۲- عملکرد سوئیچ های محدود کننده ارتفاع بار، آژیر اضافه بار و ترمزها را تست کند و از عملکرد آن اطمینان حاصل کند و همچنین آموزش های لازم را به اپراتور جرثقیل بدهد تا قبل از شروع به کارروزانه اقدامات فوق را انجام دهد همچنین موظف است که بعد از پایان کار اقدامات زیر را انجام دهد.


۳- مطمئن شوید که بار از روی قلاب برداشته شده و قلاب را تا آخرین نقطه بالا بیاورید.


۴- ارابه را روی قفل کنید و بوم کرین را در جهت چرخش آزاد بگذارید به طوری که خود در جهت باد قرار خواهد گرفت.


۵- درب و پنجره کابین فرمان را قفل کنید و برق آن را قطع کنید. برق تغذیه اصلی کرین را از پایین و تابلوی آن قطع کنید که مسئول ایمنی موظف به کنترل مسائل فوق و ثبت آن در چک لیست ایمنی جرثقیل می باشد

 

» عوامل موثر در چپ شدن جرثقیلها :

۱- شیبدار بودن زمین

۲- باد شدید

۳- برداشتن بار کج

۴- برداشتن بار بیش از حد مجاز

 

 مخاطرات مربوط به نقص فنی دستگاه:

۱- عدم کارایی قطع کن اتوماتیک over travel limit switch  که نزدیک هوک قرار دارد.

۲- عدم کارکرد نشانگر وزن

۳- نشت شدید روغن از جکها

۴- وایرهای آسیب دیده و....


» تکنیکهای ایمن سازی:

۱- جهت جلو گیری از خطر برق گرفتگی از کابلهای فشار قوی حداقل فاصله دکل ازکابلها از ۳ متر تا ۷ مترمتغیر می باشد.

۲- safety latch (زبانه محافظ بلت) سالم باشد.

۳- راه فرار در مواقع اضطراری موجود باشد.

۴- عدم خوابیدن و لم دادن راننده

۵- افراد متفرقه نباید در داخل کابین راننده باشند.

۶- حمل افراددرهنگام حرکت ممنوع می باشد.

۷- در کار استفاده از موبایل مجاز نمی باشد.

۸- حضور ریگر جهت بستن بار الزامی است

9- چک کردن کلیه وسایل قبل از بکاربردن . راننده موظف است تمام قسمتها را باز بینی کند.

۱۰- بعد از تعطیلی کار نباید بار بصورت آویزان به حال خود رها شود.

۱۱- جرثقیل نباید بیش از ۷ متر به کانالهایی که افراد در آن کار می کنند نزدیک شود.

۱۲- منطقه عملیاتی جرثقیل با نوار خطربسته شودbarrier = r+۱۰m که r طول دکل جرثقیل می باشد.

۱۳- بار نباید بصورت افقی کشیده شود.

۱۴- تمامی موانع اطراف برداشته شود.

۱۵- افراد در پشت جرثقیل به تله نیافتند.

۱۶- فاصله ته جرثقیل وموانع اطراف باید حداقل ۶۰ سانتیمتر باشد.

۱۷- چک کردن وضعیت زمین (هموار یا نا نا هموار بودن)

۱۸- استفاده از ۲ جرثقیل برای بلند کردن بارهای بسیار سنگین

۱۹- گواهی تست بررسی گردد ودر صورت نیاز برای گرفتن گواهی اعزام شود.

۲۰- استفاده از یک وسیله ارتباطی مناسب در فواصل دور

۲۱- بازدید روزانه وایرها

/ 0 نظر / 146 بازدید