روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای

درباره روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای:

  

بیست وهشتم آوریل سال2015 میلادی برابر با هشتم اردیبهشت ماه سال1394 هجـــری شمسی ، روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای است.سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2003 با هدف پیشگیری از حوادث وبیماریهای شغلی مراسمی را در این روز برگزار می کند .روز جهانی ایمنی وسلامت شغلی در واقع یک فعالیت سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن کار سالم و ایمن در سرتاسر جهان است که در 28اوریل هر سال این  مراسم برگزار می شود .برگزاری این مراسم یک بخش مهم از استراتژیهای جهانی سازمان بین المللی کار برای ارتقای ایمنی وسلامت شغلی در همه محیط های کاری است .که باعث ارتقای آگاهیهای مردم وهمچنین افزایش امنیت وسلامت در محیط کار می شود . 
سازمان بین المللی کار ILO    از برگزاری این مراسم توسط کلیه دولتها ،سازمانها وبخش های خصوصی وکارفرمایان وکارخانجات حمایت وپشتیبانی می کند .

  موضوع روز جهانی ایمــنی و بهداشت حرفه ای امسال : تحقق کار شایسته با نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و سلامت کار " است 

در یک هم اندیشی که با حضور مدیران ارشد و نمایندگان دست اندرکاران و ذی نفعان (شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کانون عالی کارفرمایان، خانه کارگر، اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری، مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی، مؤسسه کار و تامین اجتماعی، انجمن علمی بهداشت کار ایران، انجمن طب کار ایران، مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران، و وزارت صنعت، معدن و تجارت) برگزار شد، شعار روز جهانی ایمنی و سلامت کار سال 1394 با عبارت زیر مشخص شد:
"تحقق کار شایسته با نهادینه سازی فرهنگ ایمنی و سلامت کار"

شورا تأکید دارد عبارت در حد یک شعار باقی نمانده و در سال 1394 سرلوحه کلیه امور مرتبط با ضوابط و قوانین، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا در دستگاه های اجرایی و سازمان ها، برای مدیران اجرایی و شاغلین قرار گیرد.

پس بیاندیشیم چگونه به این حرکت بپیوندیم؟ ما بایستی سهم خود را در این حرکت ادا نماییم.

برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت سازمان بین المللی کار(ILO) لطفا" اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:

برای مشاهده سوابق وشعار روز جهانی ایمــنی و  بهداشت حرفه ای ،( سال های قبل) روی سال مورد نظر خود کلیک کنید:

 سال 1393

سال1392  سال1391

  - سال1390

  - سال1389 

   -سال1388

   -  سال1387  

برای مشاهده پوسترهای روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای از سال1387 تا1392 لطفا" اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:
برای مشاهده تاریخچه روز جهانی ایمــنی و  بهداشت حرفه ای( از سایت سازمان بین المللی کار(ILO) ) لطفا"اینجــــــــــــــا کلیــــــــک کنیــــــــد:

/ 0 نظر / 137 بازدید