روز جهانی محیط زیست

شعار روز جهانی محیط زیست سال 93 :

به نشانه مقابله با گرمایش زمین ((صدایتان را بالا ببرید نه سطح دریاها را))

دقیقا 42 سال پیش نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست که به کنوانسیون استکهلم معروف است تشکیل شد و پس از آن کنوانسیون ها و کنفرانس های زیادی با موضوعات مختلف در باب محیط زیست برگذار گردید و ایران تقریبا به طور رسمی تمامی موافقتنامه‌ها، معاهدات و قوانینی که در این کنوانسون ها و کنفراس ها تصویب شدند را پذیرفت و متعهد به اجرای آنها گردید اما با نگاهی که به شرایط محیط زیست در ایران می اندازیم مشاهده می کنیم که با گذشت 42سال هنوز مشکلات فراوانی در تمام عرصه های زیست محیطی کشور داریم.اوضاع نا بسامان رودخانه ها،دریاچه ها و آبهای زیر زمینی کشور،خطر انقراض گونه های جانوری،آلودگی هوا،عملکرد نامناسب محل های دفن زباله های شهری،آلودگی و فرسایش خاک و... تنها گوشه ایی از مشکلات زیست محیطی کشور را نشان می دهد.اما چرا با گذشت 42سال از برگذاری نخستین کنفرانس جهانی محیط زیست و پیوستن ایران به اکثر این معاهدات اوضاع زیست محیطی کشور ما به این اندازه نا بسامان است؟چرا با گذشت زمان به جای خبر های خوش مورد هجمه خبرهای ناگوار قرار می گیریم؟براستی ارگان مسئول کیست؟در این شرایط همیشه انگشت اتهام به سوی سازمان حفاظت از محیط زیست گرفته می شود اما به راستی مقصر اصلی سازمان حفاظت از محیط زیست است یا ارگانهای دیگری در این سهل انگاری مقصر هستن؟
وقتی به عقب باز می گردیم شاهد آن هستیم که قبل از جدی شدن این بحرانها سازمان حفاظت از محیط زیست اخطارهای لازم را صادر کرده اما متاسفانه گوش شنوایی برای جدی گرفتن این خطرها وجود نداشته و نتیجه ایی که این سهل انگاری ها بوجود آوردن چیزی جز بحران زیست محیطی در کشور ما نیست و این بحران ها آنقدر متنوع و گسترده هستن که به جد می توان اوضاع زیست محیطی کشور را بحرانی ترین و خطرناک ترین شرایط در طول تاریخ دانست.
 به امید روزی که هر ایرانی یک حامی برای محیط زیست باشد.

/ 0 نظر / 15 بازدید