بستن و بلند کردن بار - حفاظت صنعتی fi

بازرسی

 • هر روز قبل از شروع و بعد از اتمام کار Lifting بازرسی از تجهیزات و لوازم باربرداری بطور منظم باید صورت گیرد.
 • Slingها و کلیه وسائل و اتصالات آن باید توسط فرد با صلاحیتی که از طرف کارفرما تعین میشود مورد بازرسی قرار گیرد. بازرسی های هنگام کار در هر زمان و به هر مقدار که لازم باشد باید صورت بگیرد.

 

هدف این دوره

آموزش برای بلند کردن و انتقال مکانیکی اجسام به طریق صحیح و ایمن میباشد. 

اقداماتی که باید قبل از عملیات Rigging & Slinging صورت بگیرد شامل:

 • ارزیابی بار
 • مسیر عبور
 • تجهیزات و وسایل بار برداری
 • نشیمنگاه و یا محل استقرار بار

 

مشکلات و حوادث پیش بینی نشده

 • بار را ارزیابی کنید
 •  چگونه باری هست؟
 •  سنگینی آن چقدراست؟
 •  مرکز ثقل آن کجاست؟
 • به کجا باید حمل شود؟
 • مسیر عبور و محل فرود را مشخص و بازرسی کنید.
 • قبل از بلند کردن بار محل فرود را آماده کنید.
 • آیا تمام وسائل برای انجام کار مناسب هستند؟

ظرفیت تحمل بار وسائل خود را بررسی نمائید.

قبل از شروع کار وسائل خود را چک کنید.

 

Sling ها و یا رشته های بستن بار سه نوع میباشند.

 • زنجیر Chain
 • طناب فلزی Wire Rope
 • تسمه Belt

 

هرکدام از این تجهیزات موارد استفاده گوناگونی دارند که به نسبت قابلیت آنها بکار گرفته میشوند.

 

قبل از شروع بکار موارد ایمنی را به خاطر آورید!

 • Sling های صدمه دیده را هرگز بکار نبرید
 • Sling ها را هرگز با گره زدن کوتاه نکنید (Shortener)
 • Sling ها نباید تاب داشته باشند (Twisted)
 • هرگز شوک به بار وارد نکنید (Shock Loading)
 • هرگز از Sling های با ظرفیت کم برای بارهای سنگین استفاده نکنید (Over Load)
 • دست و انگشتان خود را بین بار و Sling گیر نیاندازید!
 • هرگز از SLING های صدمه دیده استفاده نکنید.
 • دستکش را فراموش نکنید.
 • هر گونه انگشتر، ساعت، دستبند و زینت آلات بر روی دستها میتواند در کارهایی که با دست انجام می پذیرند حادثه ساز شوند. لطفآ از دستکش ایمنی استفاده کنید.
 • Sling ها را محکم کنید و کلیه جوانب کار را چک نمائید.

 

آغاز کار

 • بار را از زمین باندازه 5 سانتیمتر بلند کرده و نگاه دارید. سپس توازن بار را چک کنید.
 • حالا بار را با انتخاب مسیر صحیح حرکت دهید.
 • طناب هدایت بار Tag Line میبایست به ابتدا و انتهای بار متصل شود.
 • هرگز با دست بار را در ارتفاع هدایت نکنید!
 •  هدایت صحیح بار در هوا به وسیله یک یا چند طناب که به بار بسته میشود صورت میگیرد. دقت کنید که طناب به بار بسته میشود نه به Shachle.

 

فرود آوردن بار

 •  Tag Line در یک دست جمع شده و با دست دیگر هدایت میشود.
 • هرگز طناب را به دور دستان خود نپیچید، این کار ممکن است باعث صدمه به انگشتان شما شود.
 • بعد از آنکه مطمئن شدید نشیمنگاه بار ایمن است بار را به آهستگی فرود آورید.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 • ظرفیت (توانائی) هر تسمه یا Web sling یا Belt از سازنده به سازنده فرق میکند.
 • آنها مانند کابلهای سیمی استاندارد معینی ندارند.
 • برای اطلاع از توانائی هر Web sling قبل از استفاده به برچسب مشخصات آن رجوع نمائید و اگر برچسب مشخصات ندارد اصلا از آن استفاده نکنید.
 • هر روز و به طور منظم آنها را بازرسی کنید.
 • لبه های تیز بار میتواند بدون علائم قبلی در زیر کشش بار Web Sling را پاره کند.
 • از آنها در مقابل لبه های تیز حمایت کنید.
/ 0 نظر / 45 بازدید