مدل بلوغ HSE

مدل بلوغ HSE یک مدل تقریبا کامل برای ارزیابی وضعیت HSE سازمانها می باشد برای دریافت اصل مدل به لینک زیر بروید و در صورت نیاز تماس بگیرید

http://www.taninhse.com/event.aspx

/ 0 نظر / 81 بازدید