تبریک سال نو

آیا مشکلات زندگی و گرفتاریهای روزمره ات
در سال
گذشته حل شده است
ولی:

آرزو دارم
با آمدن بهار تو هم به آری شوی و بهترین را بیآوری
آرزو دارم
هنگام تحویل سال نو
نو
بیاندیشی و از نو نگاه کنی به چیزهای قدیمی ، شاید که نگاهت باعث کشف رازی نیک از
درون آنها باشد ؟
آرزو دارم
لحظاتی همراه با شادی و سلامتی را در کنار انسانهایی که دوستشان می داری تجربه کنی
و دعای بخشش برای انسانهایی که تورا در سال گذشته رنجانده اند
فراموش
نکنی
آرزو
دارم
خداوند
بزرگترین نعمتش (سلامتی خویش و خانواده ات را )
را بیشتر
ارزانی ات نماید
تا بتوانی
از تمامی دقایق سال جدید
  استفاده
نمایی
آرزو دارم
اگر در سال
گذشته
  از من بدی
دیدی
فراموش
کنی
و دوست
دارم در سال جدید
مواردی که
باعث رنجش خاطرت شده است را تکرار ننمایم.
و حال با
یک نفس عمیق تمام بهار را در وجودت حس کن
به امید شادکامی و موفقیت روز افزون در
سال جدید
/ 0 نظر / 31 بازدید