تبریک سال نو

شادی شبنم به روی شاخه ها 

شور شمشاد و شکوفه شادمانت می کند

چتر سبز سرو در بزم چمن

سایه های مهربانی را نثارت می کند

چون برقصد برگ با آهنگ باد 

نرم نرمک ناز نرگسها  جوانت می کند                              

شادی ها و غم های    انسان در هر زمان نشان از پویایی او در زندگی است شاید با  هم بودن انسانها تحمل غم ها   را و تقسیم شادیها را میسر تر سازد ولی انسان در هیاهوی زندگی خود با یاد  دیگران خاطرات  خوش  یا تلخی را به خاطر می آورد   خوش به حال کسی که همیشه  در خاطراتمان  به خوبی از او یاد می کنیم  . در سالی که گذشت امیدوارم خاطر عزیزی را نرنجیده باشم و اگر موردی بوده   دوست دارم در نهایت بزرگی  آن را فراموش کند .

در آستانه فرارسیدن بهار با آهنگ باد صبا  برای کلیه عزیزان  روزهای خوش و همراه با سلامتی آرزومندم امیدوارم در سال جدید در زندگیتان سرخوش شاد  و سرآمد  باشید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                بهار 1394

/ 1 نظر / 43 بازدید