پلیمرهای مقاوم

پلیمر های مقاوم در برابر آتش پلیمرهایی هستند که در برابر تجزیه در دماهای بالا از خود مقاومت نشان میدهند.این گونه پلیمرها در ساختمان های کوچک ،آسمان خراش ها ،کشتی های کوچک و کابین های هواپیما نیاز است.در چنین فضاهای تنگی توانایی رهایی از یک حادثه آتش سوزی و خطر گرفتاری در آتش علی السویه گزارشات نشان می دهد که در حدود 20 درصد از قربانیان سقوط هواپیما که کشته شده اند نه فقط بخاطر سقوط خود هواپیما بلکه بخاطر بوجود آمدن آتش و آتش سوزی هواپیما بوده اند که کشته شده اند.پلیمر های مقاوم در برابر آتش همچنین  کاربردهایی نظیر مواد چسبنده در مصالح فضایی ،عایق های الکترونیکی و مواد و تجهیزات نظامی مانند چادرهای برزنتی پیدا می کنند. بعضی ازپلیمر های مقاوم در برابر آتش بطور طبیعی و ذاتی در برابر پوسیدگی و تجزیه از خود مقاومت نشان می دهند،در حالی که انواع دیگر هنگام ترکیب با افزودنی ها و پرکننده های مقاوم در برابر آتش تجزیه می شوند.

/ 0 نظر / 3 بازدید