چرخه عمر ایمن - حفاظت صنعتی FE

» تلفیق و آزمایش

» ازمایش‌ صلاحیت

» تولید

» عملکرد سیستم

» حفظ عملیات

» از کار افتادگی/ انهدام

» تعریف ایمنی سیستمSafety of System                              

» هدف از ایمنی سیستم  ایجاد یک مسیر  پویا جهت  دستیابی

 

به ایمنی حداکثر در فاز های

1- تشکیل ایده

2- ایده پردازی طرح

3- طراحی

4- ساخت مدل

5- تست سیستم

6- ساخت محصول

7- حذف محصول

می باشد.


معنی چند اصطلاح مربوط به چرخه عمر ایمن

 • Safety  Instrumented  System
 • سیستم های ابزار دهی در ایمنی
 • Safety  Integrity Level
 • سطح یک پارچه سازی ایمنی
 • Safety  Instrumented Function
 • Safety Requirement Specification

 

Safety  Life - Cycle

هدف (SIS) کاهش سطح ریسک یک فرآیند خطرناک به یک سطح نسبتا خوب است و همچنین انتخاب یک فرآیند یکپارچه ایمنی (SIL)، یک امر حیاتی  برای رسیدن به این هدف است.

 

SLC چیست؟

چرخه عمر ایمن یک فرآیند مهندسی است که طراحی شده تا طرح SIS را بهینه ساخته و ایمنی را افزایش دهد.

 

چرخه عمر ایمن در استانداردهای ANSI/ISAS84.01  IEC 61511  تعریف شده

همه این استاندارد ها به یک عقیده جامع رسیده اند و اصل و بنیاد آن را یه گونه ای شکل می دهند که از قوانین محلی، مللی و بین المللی پیروی کنند.

SLC یک فرآیند چرخه ای بسته است و در واقع هیچ پایانی ندارد وظایف چرخه عمر به  طور مداوم هنگامی که یک فرآیند تحت عملیات قرار گرفته، مخصوصاً زمانی که طراحیها تحت چرخه باز نگری هستند و تغییرات فرآیند در حال رخ دادن است ، اجرا می شود.

 

SLC در استاندارد (IEC 61508) به 3 فاز کلی تقسیم می شود:

1- فاز آنالیز

2- فاز فهم و ادراک

3- فاز عملکرد

 

1- فاز آنالیز

شناسایی و تخمین خطرات و ریسک های بالقوه

ارزیابی ریسک قابل تحمل موجود و نیز استاندارد های شرکتی یا نظارتی

چک کردن لایه های محافظتی موجود

 

2- فاز فهم و ادراک

به وجود آوردن یک طرح نظری برای تکنولوژی، معماری، وقفه های دوره ای، اعتبار و ارزیابی ایمنی

توسعه دادن طرح های جزیی برای نصب نقشه ها، تایید صلاحیت طرح ها

نظارت بر طراحی و ساخت SIS

3- فازعملکرد

 •   راه اندازی ، عملیات و حفاظت و نگه داری
 •  معتبر سازی نقشه ها
 •  بازنگری طرح های عملی و حفاظتی

 

Why Safety Life Cycle?

1- اتفاقات و حوادث همیشه رخ می دهند ، برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از این حوادث.

2- سیستم های ابزار دهی در ایمنی و چرخه عمر ایمن طراحی شده اند برای به حداقل رساندن ریسکها.

 

مدل های مختلف چرخه حیات

1- مدل آبشار:

 • فعالیت های متوالی که به طور مرتب تکمیل شده اند.
 •  حلقه های بازخورد را بین مراحل فراهم می کند تا  اجازه اصلاحات را به طراحی بدهد.

 

2- مدل مارپیچی:

 • معمولا در برنامه های فشرده SW استفاده می شود.
 • آزمایش و بررسی مداوم و
 •  تکرار شونده اهداف ،
 • گزینه طرح ،
 • روش های اعتبار سنجی از
 • طریق تکرار

 

3- تملک تکاملی (DODI5000.2)

 • شامل توسعه مارپیچی و تدریجی است.
 • به سیستم های پایدار ، قابل استفاده و متوسط نیاز دارد.

 

4-پروسه یکپارچه معقول IBM (RUP)

 • توسعه تکرار شونده و تدریجی مبتنی بر کاهش ریسک طراحی در فاز های اولیه
 • روند رشد توسعه شامل چهار مرحله است :آغازبه کار ، بسط ، ساخت و انتقال . هر فاز دارای یک یا چند تکرار است.
 •  در پروسه (RUP) تلاش عمده در توسعه الزامات در فاز اول رخ می دهد.

 

5-مدل V

 • در مدل vابتدا در طراحی حرکت به سمت پایین سپس یکپارچه سازی و در آخر آزمایش و تست حرکت به سمت بالا

 

مزایای SLC

 • طرح هایی با هزینه تمام شده کمتر به دلیل کم شدن نقصان سیستم
 •  استفاده بهینه از انرژی
 •  زمان بیشتر برای انجام فرآیند
 •  کاهش سطح ریسک
 •  حفاظت ونگه داری سبب کاهش و کمتر شدن از کار افتادگی سیستم می شود.
 •  هزینه های عملیات و نگه داری با انتخاب تکنولوژی درست کمتر می شود.
 •  طرح های حفاظت و نگه داری با شکست مواجه نمی شود
 •  ماشین آلات و تجهیزات امن ترهمراه با خطاهای سیستمی کمتر را فراهم میکند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع :

 • تری باهیل
 • دانشگاه آریزوناhttp://www.sie.arizona.edu                           
 •  مقاله مجله ای دریچه
 • Valve  Magazine
/ 0 نظر / 22 بازدید