بازرسی جرثقیل های بنادر - ایمنی بالابرها fi

●بازرسی چرا؟

با میلیون ها دلار سرمایه گذاری در تجهیزات بنادر، بدیهی است که هر جرثقیل در مرتبه ای خوب از نظر کاری قرار داشته باشد و با حداقل سیر نزولی (افت کاری) و با حداقل هزینه ممکن تعمیر و نگهداری شود. با این حال، پایانه ها همواره به جهت کسب بودجه کافی برای پشتیبانی و نگهداری جرثقیل ها با یکدیگر رقابت می کنند و زمانی که پایانه ها در زیرفشار زیاد هزینه ها قرار می گیرند، پشتیبانی و نگهداری جرثقیل ها نیز با مشکل مواجه می شود.صاحبان پایانه ها غالباً از شرکت های عامل و فعال و شرکت های پشتیبانی و تعمیراتی استفاده می کنند که گاه ماهیت آنها دستخوش تغییر نیز می شود. چه بسا، یک بازرسی ممکن است به صورت نظارتی دقیق (نشانه ای موثر) یا گزارشی (سوابقی) نوشته شده از وضعیت جرثقیل ها می باشد، پس از یک سانحه، بازرسی کامل جرثقیل صدمه دیده به جهت حصول اطمینان از میزان تعمیر قسمت های صدمه دیده ضروری به نظر می رسد. بازرسی های طرح شده برای امتحان چگونگی وضعیت عمومی یک جرثقیل انجام می شود. اما بخش هائی از آن می تواند در جهت شروع چگونگی وقوع سانحه و تعمیر جرثقیل مورد استفاده قرار بگیرد. زمانی که مرحله خرید جرثقیل های جدید آغاز می شود، صاحبان درصدد بازرسی جرثقیل های کنونی به منظور تشخیص ایرادات قسمت ها و یافتن نقاط ضعف و قوت برمی آیند. بدین ترتیب تعیین مشخصات جرثقیل های جدید صورت خواسته های مالکان را تحقق می بخشد و نواحی دارای ایراد را هدف قرار می دهد.بازرس کیست؟بازرس باید مشاوری از بیرون مجموعه و دارای تخصص و تجربه در زمینه بازرسی جرثقیل ها، نگارش مشخصات و اشکال یابی و تعمیر جرثقیل ها باشد. اگر بازرسی توسط شخصی از داخل مجموعه (سازمان) انجام پذیرد هر چند هم که فردی لایق و کارآمد باشد، ممکن است بازرسی به صورت کامل عملی و پاسخگو نباشد. اگر سازمانی به جهت بازرسی از افراد درون سازمانی استفاده می کند، بازرسان باید کاملاً از تماس و فعالیت های سیستم و نگهداری جرثقیل ها تا حد ممکن دور باشند.

 

●بازرسی

قاعده اساسی در بازرسی جرثقیل های ساحلی یا انواع دیگر جرثقیل های مربوطه، عمل کردن همه جانبه و به هر طریق ممکن است: دیدن، شنیدن و بازرسی دقیق تمام اجزاء قابل دسترس. یک مهندس بازرسی می باید به دنبال فرسودگی، پوسیدگی، ظاهر غیرمعمولی یک قطعه (که نشان از خرابی آن دارد) و ناکارآمد یک سیستم باشد. موارد ذکر شده مربوط به بازرسی اختصاص به بازرسی جرثقیل های ساحلی دارد، اما با اندکی دخل و تصرف (تغییر) برای انواع مشخصی از جرثقیل های دیگر نیز قابل اجرا است. ضمن این که این راهنمائی می تواند مؤثر باشد ولی قطعاً هیچ چیز نمی تواند جانشین تجربه مخصوصاً زمان انجام یک بازرسی باشد.

 

●نواحی مخصوص بازرسی

بازرسی ساختمانی: بازرسی ساختمانی جرثقیل شامل بازرسی دقیق تمام قسمت های خورده شده یا پوسیده شده و قسمت های کج شده و تاب برداشته، محل جوش خوردگی، ترک خوردگی و دیگر اجزاء غیرمعمولی یک ساختمان و همچنین تعیین وضعیت رنگ ساختمان یک جرثقیل است. اگر خرابی در قطعات بیرونی مشهود باشد، تلاش برای دسترسی به قطعات داخلی و آگاهی از این که آیا آنها نیز خراب هستند یا خیر نیز از ضروریات بازرسی به نظر می رسد. ضمن این که تمام ساختمان یک جرثقیل از اهمیت برخوردار می باشد، اما اینجا مناطقی بحرانی و حساس وجود دارد که ضمن بازرسی جرثقیل های کانتینری توجهی خاص را می طلبد. این مناطق عبارت اند از: بخش درونی تیرحمال و پایه های زیرین. غالباً این منطقه بعد از تصادفات (ایجاد سانحه) برای جرثقیل یا کشتی تاب برمی دارد و یا تغییر شکل می دهد. زمانی که دکل (محور طولی) از قسمت پهلو ضربه دیده باشد، باعث بد خم شدن قسمت اصلی بدنه جرثقیل و گاهی نیز سبب تاب برداشتن این ناحیه می شود. بازرسی دقیق قسمت هائی که به تمامی رنگ شده و توجه به این که قسمت های رنگ شده تیره یا به قصد پوشان خرابی چند لایه رنگ نخورده باشد.

▪ دکل جرثقیل: در این قسمت مواردی چون: بازرسی در تمام طول دکل و جست وجو به جهت یافتن صفحات تاب برداشته یا ایجاد ترک در محل های جوش خورده؛ بررسی دقیق انتهای دکل جائی که ممکن است آثار یا شواهدی از تصادم کشتی یا جرثقیل ها دیده شود؛ بررسی و امتحان نواحی اطراف دکل، مهار پیش دکل، که شامل صفحه اصلی جوش خورده می باشد؛ اطمینان حاصل کنید که آب راکد موجب خوردگی ساختمان دکل نخواهد شد، انجام می گیرد.

▪ بالاترین قسمت مهارعرضی: برای رسیدن به نوک مهار عرضی از نردبان یا پلکان استفاده کنید. ضمن بالا رفتن قسمت الف را بازرسی کنید. در بالاترین قسمت، مهار پیش دکل و کوک چپ و راست(؟)، بالاترین قسمت مهار عرضی، نسبت دکل و تمام مکانیزم ها را مورد بازرسی قرار دهید.

▪ پیچ های اتصال: به پیچ های اتصال نگاه کنید و آنها را از جهت خوردگی، زدگی مورد بازرسی قرار دهید. پیچ های گالوانیزه با قدرت بالا مانند پیچ های A۴۹۰ در مقابل قدرت شکنندگی هیدروژنه مستعد و حساس می باشند و پیچ های دارای خوردگی به عنوان علامت خطری برای بررسی دقیق تر محسوب می شوند.

▪ ساختمان داخلی: در صورت امکان پوشش های اضافی یا چند لایه پیچ های اتصال را به جهت دسترسی به قسمت هائی مانند (بستر یا پایانه دکل، پایه های زیرین) از جا بردارید.

▪ سیستم دسترسی: غالباً به دلیل وزن سبک ساختمان آنها، سیستم های دسترسی پلکان برج ها و راه های عبوری به طور قابل توجهی پوسیدگی و خوردگی را قبل از رسیدن به ساختمان اصلی نشان می دهند و به طور مؤثری می تواند راه های ایمنی و جلوگیری از خطر را به ما نشان دهند.

▪ سیستم های اتصال مهار پائین: وضعیت گیره های مهار پائین و طرز قرار گرفتن گیره ها کنار یکدیگر با دقت مورد بازرسی قرار دهید. بیشتر مواقع اتصال های مهار پائین از جزء قسمت های نادیده شده انگاشته می شوند، تا زمانی که گیره ها وجود دارند.

▪ سیستم رنگ: سیستم رنگ جرثقیل ها را به خصوص روی سطح افقی به طور کامل آزمایش کنید. رنگ شدگی کم و ضعیف به خصوص در سطح افقی قسمت هائی مانند تیرحمال، شاه تیرها، واگن ها (به خصوص قسمت پشت ریل واگن) و... اگر نادیده گرفته شود می تواند موجب بروز پوسیدگی های زیاد شود.

▪ کابین اپراتورها: وضعیت سیستم پشتیبانی و نگهداری کابین اپراتورها شامل واگن، نگاهدارنده کابین و پیچ ها را بررسی کنید.

▪ سیستم های حرکتی (راندن): هر کدام از سیستم های حرکتی یا مربوط به راندن جرثقیل (بالابر اصلی، دکل بالابرنده، واگن بومی و گنتری) باید مورد بازرسی قرار گیرد و اطلاعات مربوط به پلاک کارخانه سازنده، جعبه دنده ها (گیربکس)، ترمزها و موتورها ثبت شود. با حداکثر سرعت بالابر اصلی، واگن و دکل بالابر را در جهتی به حرکت درآورید و خود کنار قسمت های حرکتی بایستید و ضمن گوش دادن به صدای جعبه دنده، به صدای همه قسمت های حرکتی گوش دهید. کاسه ترمز و طناب سیمی را آزمایش کنید. وضعیت طناب های بریده شده و معیوب و مقدار روغن طناب های سیمی را بررسی کنید. پدهای ترمزها از جهت ایجاد تماس کامل و پوشش آن و ترمزها را از نظر عملکرد درست آزمایش کنید. صفحه بازرسی روی جعبه دنده ها را از جا بردارید و وضعیت روغن آن را بررسی کنید. چرخ دنده را مورد آزمایش قرار دهید و هرگونه اطلاعات مربوط به پوشش، خرابی یا مارک آن را یادداشت کنید. نیروی مغناطیس یا مولدبرق را روی ریسمان تا انتهای جعبه دنده بیندازید تا میزان ذخیره شده را دریابید. در صورت امکان سرعت سیستم های بالابر اصلی، واگن و سیستم های گنتری را اندازه گیری کرده، با حد سرعت استاندارد مطابقت دهید.

 

▪ اتصال ریل های واگن: محل و وضعیت اتصال ریل های واگن ها را روی محور دکل امتحان کنید. پوشش و اتصال نامناسب ریل ها از عمده ترین شکایات اپراتورها قلمداد می شود.

▪ بست دکل دما: به بالاترین قسمت اتصال عرضی بروید و عملکرد مثل فنری یا بست دکل ها و همچنین عملکرد صحیح و پوشش چرخ قرقره را مورد بازبینی قرار دهید.

▪ چرخ قرقره ها و غلتک های هادی: چرخ قرقره و طناب سیمی غلتک ها را برای حصول اطمینان از پوشش قابل قبول مورد بازرسی قرار دهید و مطمئن شیود که ساختار طناب های سیمی فرسوده نشده باشد.

▪ سیستم های ثانویه: سیستم های مکانیکی ثانویه مانند سیستم load snag، قالب، شیار، سیستم بالابرنده و... را مورد بازرسی قرار دهید.

▪ محور دکل: قدرت تحمل محور دکل ها و پوشش نامناسب تکیه گاه پایه میله ها را مورد بررسی قرار دهید.

▪ برق: معبر، پوشش و جعبه کابل، جعبه های تقسیم: وضعیت عمومی معبر یا پوشش کابل ها را مورد بازرسی قرار دهید تا بیش از حد پوسیده و خورده نشده باشد. همچنین وضعیت جعبه تقسیم های جرثقیل ها را بررسی کنید.

▪ واگن برقی، بالابرنده اصلی، حدود و اندازه گنتری: واگن برقی و بالابرنده اصلی را تا حدممکن به حرکت درآورید و سپس هر کدام را در یک مسیر متوقف کنید. در عین حال چگونگی عملکرد آنها و حدود سویچ ها، پائین آورنده با سرعت کم، سیستم محافظتی تیرحمال و سیستم های ضدتصادم را مورد بررسی قرار دهید.

▪ Strom Brakes ترمزگیرها: در صورت امکان وضعیت ترمزگیرها و کاربرد ترمزگیرهای گنتری را امتحان کنید.

▪ Grounding فرود آمدن، پائین آمدن: وضعیت سیستم فرود جرثقیل شامل بست تسمه و سیستم محافظتی برق گیر را بررسی کنید.

▪ سیستم Festoon: سیستم Festoon چرخ ها، کابل گیره ها، کابل یدک کش و موقعیت کابل ها را بررسی نمائید.

▪ E Stop سیستم توقف اضطراری: سیستم های توقف اضطراری را در موقعیت های مختلف امتحان کنید تا از کارکرد صحیح آنها مطمئن شوید.

▪ فاصله سیستم های گرمازائی (هیترها): فاصله سیستم های گرمائی را در قسمت های اصلی به جهت اطمینان از کاربرد آنها مورد بازرسی قرار دهید.

▪ سیستم ارتباطی و انتقال دهنده و جریان برق: سیستم های ارتباطی را به جهت انتقال جریان برق بر روی گنتری کرین مورد آزمایش قرار دهید.

▪ سیستم های قدرتی (برقی): اگر جرثقیل ها مجهز به دستگاه دیزل یا ژنراتور هستند آنها به جهت عملکرد مناسب مورد آزمایش قرار دهید. اگر جرثقیل به جای سیستم قدرتی شمعک دارای سیستم سیم پیچی است چگونگی کارکرد آن را بررسی و مشاهده کنید.

▪ سیستم کابل شن پخش کن ها: عملکرد و وضعیت کابل شن پخش کن ها و قرقره کابل شن پخش کن یا سیتسم میله کابل را برای حصول اطمینان از عملکرد درست آزمایش کنید.

▪ Drive Cab کابین های متحرک: کابین های متحرک را نگاه کنید و در مورد نکات غیرمعمول و یا جابه جائی آنها یادداشت برداری کنید اطلاعات مربوط به پلاک کارخانه سازنده را در سوابق یادداشت کنید. شمار ساعت کارکرد سیستم های اصلی را بررسی کنید.

▪ سیستم های عمل کننده کابین ها: در کابین اپراتورها، چگونگی عملکرد بادسنج و سیستم نشان دهنده حمل بار و همچنین وضعیت کابین و تجهیزات کلی آن را مورد بازرسی قرار دهید.

 

●گزارش بازرسی

به خاطر سپردن این که تمام مردمی که گزارش را می بینند آن را تا انتها نمی خوانند از نکات مهم است. بعضی از مردم تنها به دنبال خلاصه مطالب می گردند و نگاهی گذرا به تصاویر داخل آن می اندازند. تنها تعداد کمی از متخصصان تا انتهای جزئیات مطالب را پی گیری می کنند. با به خاطر سپردن این مطالب، توجه به نکات زیر توصیه می شود:

ـ Abstract خلاصه برداری (خلاصه ای کوتاه از تمام گزارش که کم تر از یک صفحه باشد)؛

ـ Introduction مقدمه (نتیجه، شناخت متد بازرسی و حوزه آن)؛

ـ بازرسی و یافتن تشخیص (چیزهائی که آزمایش شده اند و این یافته چه بوده اند به همراه فهرستی از پیشنهادات)؛

ـ تصاویر (تصاویر باید از سیستم های اصلی و اسناد و مسائل و مشکلات عمده یافته شده تهیه شده باشد)

ـ ضمائم (داده ها، ترسیمات، شناسنامه، گزارشات حوادث و... باید در انتهای گزارش آورده شود).

/ 0 نظر / 43 بازدید