مدیریت بحران - حفاظت صنعتی FI

مدیریت بحران دارای چهار رکن اصلی متشکل از:

کاهش خسارات

آمادگی

واکنش

بازسازی و عادی سازی

 

مراحل مدیریت بحران عبارت اند از:

» پیشگیری و کاهش اثرات: کاهش احتمال وقوع یا اثرات ناشی از بلایا

» آمادگی: برنامه‌ریزی و پژوهش، آموزش و مانور

» مقابله: ارایه خدمات اضطراری بلافاصله پس از وقوع بحران

» بازسازی: بازگرداندن جامعه به حالت عادی و نه لزوماً حالت پیش از بحران

 

ویژگی‌های مدیریت بحران:

- مشارکت داوطلبانه مردم را در امور آمادگی، مقابله با بحران و امدادرسانی، کاهش اثرات بلایای طبیعی و بحران و بازسازی و عادی‌سازی تشویق و ترغیب می‌‌کند.

- جهت‌گیری به عمل دارد .

- به نیاز آسیب‌دیدگان واقف می‌شود.

- مدیریت مستقل و پرداختن به عملیات امدادرسانی جدید و ابتکاری را تشویق می‌کند.

- به توسعه عملیات مقابله با بحران و آمادگی برای بحران اهمیت می‌دهد.

- با توجه دلسوزانه به نیازهای کارکنان خود به بهره‌وری دست می‌یابد.

- فلسفه‌ای را که بیشتر بر پایه ارزشهای رهبرانشان و مردم استوار است به کار می‌بندد.

- به کاری که درباره آن بهترین اطلاعات و آگاهی را دارد دست می‌زند.

- سازمانی ساده و شمار اندکی کارمند ستادی دارد.

- به تناسب و اقتضاء، کارها را به گونه نامتمرکز انجام می‌دهد.

- آداب و سنن اجتماعی، فرهنگی و محلی را محترم می‌شمارد.

 

مانور‌های مقابله با بحران:

مانورها مجموعه تمرین‌هایی هستند که هدف‌شان ارتقای سطح آمادگی در جامعه است. شاید به جرأت بتوان گفت پس از تمرین‌های نظامی مانور‌های رویایی با شرایط اضطراری ناشی از بلایای طبیعی و حوادث انسان‌ساز فراگیرترین نوع تمرین‌ها برای آمادگی در جهان به شمار می‌آید.تمرین‌های مقابله با بلایای طبیعی به انواع توجیهی، دورمیزی، عملیاتی و مقیاس واقعی تقسیم می‌شود. مانورها به ارزیابی عملکرد و نیز برآورد کیفی منابع می‌پردازند و معیاری برای سنجش اجرایی بودن و عملکرد برنامه مدیریت بحران می‌باشند.

 

انواع مانور عبارت اند از:

مانور توجیهی: شامل جلسات توجیهی و یا شبیه‌سازی‌های بسیار کوچک یک یا چند عمل مشخص.

مانور دورمیزی: یک سناریو مطرح می‌شود تا افراد شرکت‌کننده بر اساس برنامه راه‌حلها را ارایه می‌دهند ولی نه زمان‌بندی و نه مکان واقعه شبیه‌سازی نمی‌شود.

مانور عملیاتی: یک سناریو بر اساس زمان‌بندی شبیه‌سازی‌شده مطرح می‌شود و افراد شرکت‌کننده موظفند با رعایت برنامه و زمان‌بندی دستوراتی صادر کنند، اما از نظر فیزیکی واقعه شبیه‌سازی نمی‌شود و دستورات به عمل تبدیل نمی‌شوند.

مانور با مقیاس واقعی: سعی بر این است که تمام ابعاد یک بحران شبیه‌سازی شود و عملیات نیز به صورت فیزیکی در محل انجام می‌شود.

 

اهداف مانور

» ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با بلایای طبیعی و کنترل آنها

» مشخص نمودن نقاط ضعف برنامه‌ریزی‌های ارایه شده، بهبود بخشیدن به هماهنگی بین سازمانهای مسؤول ،روشن نمودن نقش‌ها و مسؤولیت‌ها

» اطمینان یافتن ازقابلیت‌های اجرایی طرح، آزمایش نمودن طرح‌ها و نظام‌های مدیریت بحران در شرایط واقعی، استحکام بخشیدن همکاری بین سازمانهای مدیریت شهری، سازمانهای دولتی ومنابع بخش خصوصی و شهروندان،نشان دادن کاربرد سیستم جامع مدیریت بحران درشهر

» آزمایش مقدماتی عملکرد محدود برخی از سازمان‌های مدیریت بحران شهری

» نحوه استفاده از تجهیزات فیزیکی تقویت سیاست‌ها و روش‌های عملیاتی تعیین شده برای سازمان‌های مسؤول برآورد کیفی و کمی

» ساختار مورد استفاده در مدیریت بحران و مانورهای آن، سامانه فرماندهی حادثه است که سازمان‌های مسؤول و ستادهای مدیریت بحران مناطق 21گانه تهران با استفاده از برنامه‌های عملیاتی، آن را پیاده می‌نمایند. این ساختار بر اساس اصول پایه‌ای بنا نهاده شده است که از طرفی موجب اطمینان یافتن از به کارگیری مؤثر منابع و از سویی کاستن از اختلالات در سیاست گزاری‌ها و عملیات سازمان‌های پاسخگو می‌گردد. این اصول بایستی برای هر نوع بحران و هر سطحی در تمام سازمان‌‌های مسؤول به کار گرفته شوند.

 

اصول سامانه فرماندهی حادثه عبارت‌انداز:

زبان مشترک، ساختار مشترک و یکسان، سازماندهی با الگوی مشخص، اصالت کار، سیستم ارتباطی منسجم، طرح‌های عملیاتی حادثه به شکل متمرکز، حوزه مدیریتی قابل کنترل، اماکن و پایگاه‌های مشخص، مدیریت جامع منابع و سیستم فرماندهی واحد.

 

به دو دلیل، وجود سامانه فرماندهی حادثه برای تمام سازمان‌ها ضروری است:

1. مدیریت بهینه و استاندارد حوادث داخل یک سازمان.

2. مدیریت استاندارد بخشی از امور مدیریت بحران، در صورتی که از طرف سازمان مسؤول کار مشخص و نسبتاً مستقلی به آن سازمان واگذار شده باشد.

 

در این شرایط، سامانه فرماندهی حادثه سازمان زیر نظر سامانه فرماندهی حادثه امور مربوطه و همچنین ستاد مدیریت بحران شهر تهران فعالیت می‌نماید. لذا هر سازمان باید با توجه به همکار یا پشتیبان بودن هریک از امور، خود را با سلسله مراتب سامانه فرماندهی حادثه سازمان مسؤول مربوطه هماهنگ نماید.

 

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

یکی از الزامات مهم و تعیین کننده در سیستمهای مدیریت ایمنی و حتی زیست محیطی الزامی تحت عنوان "آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری" می باشد. دلیل گنجاندن این الزام در استانداردهای یاد شده اهمیتی است که این موضوع در کاهش عواقب حادثه دارد چرا که وجود خطاهای پنهان در سیستم همواره محتمل بوده و تمامی سازما ن ها متاثر از عوامل بیرونی می باشند. گاهاً این تاثیرات سازمان را به بحران کشانده و باعث بروز اختلالات اساسی در سیستم ها می گردند. با داشتن طرحی در خصوص آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری می توان تاثیر عوامل بیرونی - پس از بالفعل شدن این عوامل - را تا حد قابل ملاحظه ای کنترل نمود و کاهش داد.

بهر اندازه که اقدامات پیشگیرانه در سطح مطلوبی قرار داشته باشد غفلت از اقدامات واکنشی عواقب بسیار خطرناکی را بدنبال خواهد داشت . از آنجا که دستیابی به ایمنی 100 % ممکن نمی باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه بایستی طرحی برای مقابله با حوادث پیش بینی نشده و یا وضعیتهای اضطراری در سازمان وجود داشته باشد. در وضعیت موجودِ کشور اکثر صنایع اقدام به تدوین طرحی تحت عنوان ”طرح واکنش در شرایط اضطراری “ یا ”طرح مقابله با بحران “ نموده اند که عمدتا از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد. عدم کفایت طرح های یاد شده اصولاً به دو عامل بستگی دارد:

1- ضعف در برنامه ریزی و طرح تهیه شده بگونه ای که این طرح توانایی اتصال بخشهای سیستم را ندارد.

2- عدم کفایت تیم ها در اجرای مفاد طرح که این مهم را می توان با تمرینات ادواری رفع نمود.

برای تهیه یک طرح آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری موثر سه مرحله اصلی وجو د دارد که شامل شناسایی پتانسیل های بحران ، برنامه ریزی برای واکنش وارزیابی برنامه ها می باشد .

 

واژگان و تعاریف:

Emergency: واقعه ای غیر عادی که فرآیند ، پرسنل یا سرمایه های سازمان را تهدید می نماید.

Emergency Response: برنامه ریزی ها و ایجاد هماهنگی لازم برای مقابله با یک رویداد شامل خطراتی که سیستم را تهدید می کند و تاکتیکهای مقابله با آنها

Crisis: رویدادی که بصورت ریشه ای ، خوش نامی سازمان ، آینده آن و فرآیند تولید آن را تحت تاثیرنامطلوب قرار دهد.

Incident Commander: فرمانده ارشد عملیات واکنش در شرایط اضطراری و مسئول کمیته بحران سازمان

On-scene Commander: فرمانده اجرائی عملیات واکنش در شرایط اضطرای که در محل حادثه مستقر بوده و اطلاعات لازم را به کمیته بحران ارسال و دستورات مربوطه را از فرمانده ارشد دریافت و اجرا می نماید.

 

آمادگی برای واکنش در شرایط اضطراری:

در حالت واقعی همواره احتمال وقوع رویدادهایی که می توانند سازمان را دچار بحران نمایند وجود دارد و از طرفی زمان وقوع تعدادی از این رویدادها غیر قابل پیش بینی می باشد مانند زلزله ، سیل ، جنگ و تندبادها . لذا شناسایی این پتانسیل ها همچنین ایجاد و حفظ آمادگی برای واکنش در این شرایط می تواند خسارات ناشی از اینگونه وقایع را به حداقل برساند.

شناسایی پتانسیل های بحران در کارخانجات و سازما ن ها اولین قدم در راه کنترل حوادث منتج از این پتانسیل ها می باشد. تا زمانی که شناختی کامل و کافی از خطرات موجود در سازمان نداشته باشیم قادر به برنامه ریزی برای مقابله با آنها نخواهیم بود . در بخش شناسایی پتانسیل های بحران توجه به طبیعت فرآیند بسیار مهم می باشد . . بر اساس تعریف استاندارد، حالت اضطراری می تواند به مواردی مانند نشت گاز سمی ، ریزش مواد شیمیایی ، نشت مخاطره آمیز OSHA گازهای قابل انفجار و اشتعال ، انفجارات و حریق ها و . . . نیز اطلاق گردد.

مرحله دوم ایجادِ آمادگی و برنامه ریزی برای واکنش در شرایط اضطراری ، شناسایی پتانسیل های پاسخگویی در مقابل بحران می باشد. در این مرحله سازمان علاوه بر تجهیزات واستعدادهای درون سازمانی ٬ امکانات برون سازمانی ( تاسیسات موجود در مجاورت سازمان ) که امکان استفاده از آنها وجود دارد را نیز مورد شناسایی و ارزیابی قرار خواهد داد. در اینگونه موارد معمولا سازمان با امضاء تفاهم نامه با سازمان های مجاور از ایشان در وضعیت های اضطراری کمک می گیرد.

در مرحله بعد با بررسی پتانسیل های بحران و استعدادهای پاسخگویی سازمان اقدام به تدوین برنامه هایی برای واکنش در شرایط اضطراری می نماید. در این مرحله با پیگیری سناریوهای از پیش تعیین شده،سازمان به ارزیابی برنامه ها و استعدادهای پاسخگویی شناسایی شده می پردازد.

طرح ریزی:

موثر بودن و کفایت طرح های آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری به تعدد این طرحها و اجرای آموزش های مرتبط با آنها بستگی دارد . می دانیم که بدون تعهدِ مدیریت هیچ برنامۀ ایمنی به نتیجه نخواهد رسید ، طرح های مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند . بنابراین از وظایف مدیریت می باشد که نسبت به موثر بودن و کفایت این برنامه ها حساسیت نشان داده و دستورات لازم در خصوص به روزآوری این برنامه ها را ابلاغ نماید.

طرح های اضطراری بایستی به اطلاع پرسنل رسیده و در دسترس ایشان قرار داشته باشد .

هر یک از طرح ها بایستی حداقل شامل موارد زیر باشد:

*روش های فرار اضطراری و مسیرهای فرار

*رویه هایی برای شمارش پرسنل پس از تکمیل طرح تخلیه اضطراری

*آموزش تعدادی امدادگر و تجهیز لوازم پزشکی لازم

*روش های اطلاع رسانی حوادث که نشانگر طریقه اعلان حوادث توسط پرسنل به گروه های مربوطه می باشد

*مشخص نمودن اسامی و سمت های سازمانی که بایستی در کمیته بحران حضوربهم رسانند

*لیست تلفن ها و اطلاعات لازم و ضروری

*آموزش

*ارتباطات سازمانی ، آموزش های مورد نیاز و چگونگیِ پیگیریِ بروز وقایع اضطراری از دیگرموارد مهم طرح ریزی می باشد. در زمینه نیازهای آموزشی در زمان وقوع بحران

 

حداقل توجه به آموزش های زیر لازم و ضروریست :

آموزش تخلیه اضطراری

آموزش های مربوط به شناسایی آژیرهای اضطراری

آموزش مربوط به طریقه اطلاع رسانی حوادث توسط پرسنل

رویه های خارج نمودن واحد از سرویس

پتانسیل های وقوع وضعیت اضطراری

این آموزش ها باید در زمان های زیر به پرسنل ارائه شود:

برای کارمندان جدیدالاستخدام

هنگامی که دستگاهی جدید، موادی جدید یا فرآیندی جدید به سیستم اضافه می شود

هنگامی که رویه ها به روز شده یا تغییر می یابد.

هنگامی که تمرینات انجام شده نشانگر نیاز پرسنل به آموزش بوده باشد.

هنگام شروع بکار سازمان

حداقل سالانه یکبار

 

اجرا:

پس از تکمیل طرح ریزی و ارائه آموزش های لازم سازمان بایستی با اجرای مانورهای وضعیت اضطراری  همسو با پتانسیل های شناسایی شده و بر اساس سناریوهای از پیش تعیین شده اقدام نماید.

در این مرحله کاستی های مرحله طرح ریزی و آموزش های تکمیلی مورد نیازشناسایی خواهد شد .درمانورهای وضعیت اضطراری تمامی واحدهای سازمان و پرسنل مربوطه درگیر بوده و هماهنگی و عملکرد ایشان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

مانورهای انجام شده بایستی در دو مرحله برنامه ریزی و اجرا گردند:

• مرحله اول : آزمون تئوری مانور

• مرحله دوم: آزمون عملی مانور

در مرحله اول سوالاتی پیرامون رویه ها ، دستورالعمل ها و پتانسیل خطر از پرسنل واحد پرسش خواهد شد ؛ در این مرحله دانش تئوری پرسنل درخصوص دستورالعمل ها و موارد مشا به مورد بررسی قرار می گیرد چنانچه نیاز به آموزش مضاعف احساس نشود مانور به مرحله عملی خواهد رسید.

در مرحله عملی بدون اطلاع قبلی سناریوی از پیش تعیین شده به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد و تمامی واحدهای درگیر درعملیات شرکت خواهند نمود.

 

ارزیابی:

ارزیابی عملکرد نفرات کلیدی و تیم های عمل کننده در بحران پس از اجرای مانور الزامیست .برای ارزیابی مانورها و عملکرد افراد و تیم ها بایستی شاخص هایی تعیین و مورد بررسی قرارگیرد . در راستای این مهم تشکیل تیم ارزیابی برای کنترل صحنه عملیات ، مستند نمودن واکنش ها و مواردی اینچنینی لازم و ضروریست . استفاده از چک لیست توسط تیم ارزیابی بسیار مفید خواهد بود. جلسه ارزیابی مانورها می تواند بلافاصله پس از اجرا یا با فاصله زمانی کمی پس از اجرا برگزار شود . در این جلسه افراد کلیدی و سرپرستان تیم های عمل کننده شرکت خواهند داشت و نکات قوت و ضعف مانور را بررسی و ارزیابی خواهند نمود.

موارد زیر به عنوان نکات مهم در یک طرحریزی مورد توجه خواهند بود:

- مشخص نمودن فرمانده ارشد ، مسئولیت ها و اختیارات وی (فرمانده ارشد همان مدیریت ارشد خواهد بودکه تام الاختیار می باشد).

- مشخص نمودن فرمانده عملیات مستقر در محل حادثه ، مسئولیت ها واختیارات .

- تهیه طرح های عملیاتی برای مقابله.

- جمع آوری اطلاعات اضطراری مورد نیاز (شامل عوامل بحران ساز، پتانسیل های پاسخگویی و ...)

- تهیه و بروزآوری نقشه های اضطراری سایت.

- مشخص نمودن تعداد پرسنل حاضر در محل حادثه.

- تعریف ارتباطات درون و برون سازمانی.

- مشخص نمودن سخنگوی سازمان در مواقع بحران.

- مشخص نمودن محل مرکز فرماندهی عملیات.

/ 0 نظر / 113 بازدید