چگونه شبکه ارت موثر داشته باشیم از LOM استفاده کنیم (2)؟ ادامه مطلب 1

ه - حفر چاه ارت

با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه چاهی با عمق مناسب و در مکان مناسب (با توجه با راهنمای انتخاب محل چاه ارت ) حفر گردد. شیاری به عمق 60سانتیمتر از چاه تا پای دکل برای مسیر سیم چاه ارت تا برقــگیر روی دکل همچنین برای سیم ارت داخل ساختمان حفر نمائید. در صورتی که مسیر 2 سیم مشترک باشد بهتراست مسیر دو سیم ایزوله گردند. همینطورمسیر سیمــــــــها باید کوتاهترین مسیر بوده و سیم میله
برقگیر و ارت حتی الامکان مستقیم و بدون پیچ و خم باشد و نبایستی خمهای تند داشته باشد و در صورت نیــاز به خم زدن سیم در طول بیش از 50 سانتیمتر انجام گردد .

و - پر نمودن چاه ارت :

1- حدود 20 لیتر محلول آب و نمک تهیه و کف چاه میریزیم بطوریکه تمام کف چاه را در برگیرد بعد از 24 ساعت مراحل زیر را انجام می دهیم.

2-به ارتفاع 20 سانتیمتر از ته چاه را با خاک رس و یا خاک نرم پر مینمائیم.

3- به مقدار لازم (حدود 450کیلو گرم معادل 15 کیسه 30 کیلو گرمی) لوم (LOM) حاصل را به ارتفاع 20 سانتیمتر از کف چاه میریزیم هر چه مخلوط حاصل غلیظ تر باشد کیفیت کار بهتر خواهد بود.

4-صفحه مسی را به 2 سیم مسی نمره 50 جوش میدهیم این سیمها یکی به میله برقگیر روی دکل و دیگری به شینه داخل ساختمان خواهد رفت بنابراین طول سیم ها
را متناسب با طول مسیر انتخاب می نمائیم.

5- صفحه مسی را بطور عمودی در مرکز چاه قرار می دهیم

6- اطراف صفحه مسی را با دوغاب تهیه شده تا بالای صفحه پر می نمائیم

پیشنهاد می شود به جای صفحه مسی از میله مسی با قطر 5سانتی متر یا لوله گالوانیزه به طول 3 متر استفاده نموده و از دو سیم نمره مسی نمره 50  استفاده نمایید عمر چاه بهتر خواهد بود  از طرفی در صورت قطع یکی از سیم ها سیم بعدی کارا خواهد بود

7- لوله پلیکای سوراخ شده را بطور مورب در مرکز چاه و در بالای صفحه مسی قرار می دهیم و داخل لوله پلیکا را شن میریزیم تا 50 سانتیمتر از انتهای لوله پر شود این لوله برای تامین رطوبت ته چاه می باشد و در فصول گرم سال تزریق آب از این لوله بیشتر انجام گردد. لازم بذکر است
در مواردی که چاه ارت در باغچه حفر شده باشد و یا ته چاه به رطوبت رسیده باشد و یا کلا در جاهایی که رطوبت ته چاه از بالای چاه یا از پایین چاه تامین گردد نیازی به قراردادن لوله نمی باشد .

8- بعد از قراردادن لوله پلیکا به ارتفاع 20 سانتیمتر از بالای صفحه مسی را با دوغاب آماد شده پر مینمائیم.

9-الباقی چاه را هم تا 10 سانتیمتر بر سر چاه مانده ، با خاک معمولی همراه با ماسه یا خاک سرند شده کشاورزی پر می نمائیم و 10 سانتیمتر از چاه را برای نفوذ آب باران و آبهای سطحی به داخل چاه با شن و سنگریزه پر می نمائیم . روئ چاه مخصوصا در مواقعی که از لوله پولیکا استفاده نمی گردد نباید آسفالت شده و یا با سیمان پر گردد.10-داخل شیار های حفاری شده را با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم
معمولی و یا خاک معمولی مخلوط با بنتونیت پر نمائید .

نصب شینه و میله برقگیر

شینه داخل ساختمان باید توسط مقره هایی از دیوار ساختمان ایزوله
گردد.قطر و طول شینه بستگی به تعــداد انشعابات داخل ساختمان دارد .(تمامی تجهیزات داخل ساختمان بایستی بطور جداگانه و موازی به این شینه متصل گردد). در حالتیکه دکل روی ساختــــــــمان قــرار داشته باشد سیم میله برقگیر نبایستی از داخل ساختمان برده شود بلکه باید خارج از ساختمان سیم کشیده شود و همینطور مسیر عبوری سیم ارت
به داخل ساختمان تا شینه ورودی ساختمان باید عایق دار باشد .

در پای دکل توسط بست ، سیم میله برقگیر به یکی از پایه های دکل خیلی محکم متصل شود و تا بالای دکل به میله برقگــــــیر متصل گردد. لازم بذکر است مسیر میله برقگیر از کابلهایی که به آنتنها می روند باید جدا باشد .

اجرای ارت به روش سطحی

هفت روش برای اجرای زمین سطحی وجود دارد که عبارتند از :

1-پنجه ای (شعاعی) 2- ROD 3- RING
4-مختلط 5- حلزونی 6- الکتروشیمیایی 7- شبکه ای

اجرای ارت به روش ROD کوبی

مصالح مورد نیاز :

مصالح مورد نیاز همانند روش عمقی می باشد با این تفاوت که به جای
صفحه مسی از میله های مغز فولادی 5/1 متری و با قطــر 14 میلیمتر و با روکش مس
استفاده می نمائیم .

 

روش اجرا

کانالی به عمق 80 سانتیمتر و عرض 45 سانتیمتر و طول X
حفر می نمائیم طول کانال را به دو روش میتوان تعیین نمود .

الف – اندازه گیری
مقاومت مخصوص خاک و انجام محاسبات لازم

ب – به روش تجربی
که در ادامه شرح داده می شود .

ج- چنانچه سایت دارای دکل خود ایستا می باشد برای حفر کانال از فاصله بین اتاق تجهیزات و دکل و همچنین اطراف دکل استفاده شود

د- چنانچه دکل روی ساختمان قرارداشته حفاری با در نظــــر گرفتن اتاق
دستگاه و دکل در مسیری که زمین رطوبت بیشتری دارد انجام گیرد .

ه - پس از آماده شدن کانال 2 میله به فاصله 3متر از یکدیگر در زمین
میکوبیم به گونه ای که حــدود 15 سانتیمتر از میله ها بیرون بمانند سپس 2میله را با کابل مسی یا کابل برق به هم وصل نموده و با دستگاه ارت سنج مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه میگیریم ، چنانچه مقاومت نشان داده شده با دستگاه بالای 4 اهم بود میله دیگری به فاصله 3 متر از میله دوم میکوبیم و با اتصال 3 میله به هم مقاومت زمین ایجاد شده را اندازه گیری می نمائیم . اینکار را تا زمانی که مقاومت اندازه گیری شده به زیر 4 اهم برســـــــــد ادامه می دهیم بعد از آنکه به تعداد کافی میله کوبیده شد سیمی را که به شینه مسی نصب شده در اتاق دستگاه متصل است به تک تک میله ها جوش داده و به سمت دکل میبریم .

و - برای پر نمودن کانال ابتدا با بنتونیت روی سیم مسی را پوشانده
(در زمینهایی که رطوبت کافی ندارند) و سپس با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم کانال را پر می نمائیم .

ز - مقاومت زمین اجرا شده را اندازه گیری نموده و ثبت مینمائیم (
بعـــــــــد ازپر کردن کانال مقاومت زمین اندازه گیری شده کاهش خواهد داشت و باید کمتر از 3 اهم باشد).

نکته : در مناطق سردسیر عمق کانال حفاری شده و بطور کلی مسیر عبور
کابل مسی خیلی مهم می باشد و نباید در معرض یخبندان قرار گیرد .

سایر روش ها :

روش های دیگر در مناطق کوهستانی و سنگلاخی و مکانهای خاص کاربرد دارد
که بنا به مورد با بازدید از محل و اندازه گیریهای لازم میتواند طرح مناسب تهیه گردد

سایر روش ها:

روش های دیگر در مناطق کوهستانی و سنگلاخی و مکانهای خاص کاربرد دارد
که بنا به مورد با بازدید از محل و اندازه گیریهای لازم میتواند طرح مناسب تهیه گردد

اجرای ارت در ارتفاعات ارتفاعات کشور را با توجه به نوع زمین و خاک میتوان به سه دسته تقسیم
کرد.

۱-ارتفاعات خاکی که امکان حفاری و کوبیدن میله مغز فولادی در آنها
وجود دارد.

۲-ارتفاعات سنگلاخی که امکان حفاری عمیق در آنها وجود ندارد ولی
میتوان شیار ایجاد کرد.

۳-ارتفاعات صخره ای

برای حالت اول : به یکی از روش های حفر چاه یا کوبیدن ROD
میتوان سیستم ارت را اجرا نمود

در حالت دوم شیارهایی بصورت ستاره و پنجه ای ایجاد نموده و تسمه مسی
را در داخل شیار ها خوابانده و برای کاهش مقاومت روی تسمه را با مخلوط خاک و
بنتونیت می پوشانیم .

نکته : کلیه اتصالات در زیر خاک باید به یکدیگر جوش داده شود .

روش اول :

در زمینهای صخره ای که امکان حفاری وجود ندارد با مصالح ساختمانی
کانال ساخته، تسمه مسی را در کف کانال خوابانده و کانال را با بنتونیت پر می نمائیم . طول کانال یا کانالها باید به اندازه ای باشد که مقاومت اندازه گیری شده
زیر 3 اهم گردد. برای گرفتن نتیجه مطلوب میبایستی داخل کانال بصورت مصنوعی دائما مرطوب نگهداشته شود.

روش دوم:

روش شبکه ای است بدین صورت که ابتدا شبکه شطرنجی با سیم مسی به طول x+3
و عرضغy+3 بطوریکه
نقاط اتصال به هم جوش داده شده درست کرده سپس با مصالح ساختمانی آنرا در زمین با بنتونیت به ارتفاع 40cm بطوریکه ابتدا 20cm بنتونیت ریخته سپس شبکه ساخته شده را قرار داده و روی آنرا هم تا 20cm با بنتونیت می پوشانیم و انشعابهای لازم جهت دکل و سایت ونقاط دیگر از آن گرفته میشود متغییر های xو y به میزان مقاومت خوانده شده بستگی دارد .

نکات عمومی و مهم در خصوص سیستمهای ارت

1-کلیه اتصالات با مفتول برنج یا نقره جوشکاری گردد.سطح جوش باید CM 6 باشدو جهت اتصالات وجوشکاری رعایت گردد(در مواردی کدولد توصیه میشود).

2-ازهرپایه دکلهای خودایستا هم فونداسیون دکل توسط سیم مسی و بست
مخصوص به سیستم ارت و هم پای دکل به سیستم ارت جوشکاری گردد.

3-سیم میله برقگیر ازپایه ای که آنتنهای کمتری نصب می شود و با کابلهای روی لدر حداکثرفاصله را داشته باشد،بدون خمش درمسیر ومستقیما به رینگ داخل
کانال و از کوتاهترین مسیر توسط جوش متصل گردد.

4-میله برقگیر روی دکل در بالاترین نقطه دکل(با رعایت مخروط حفاظتی با زاویه 45 درجه ) بطوریکه تجهیزات راکاملا پوشش دهد،قرارگیرد و جنس آن تمام مس با آلیاژ استاندارد به قطرmm 16 و طول آن بستگی به ارتفاع نصب انتنهای روی دکل دارد.

5-شعاع خم سیم مسی حداقل CM20 وزاویه قوس حداقل 60 درجه رعایت گردد(رعایت زاویه خمش سیم مسی )6- پایه‌ها و نقاط ابتداوانتهای لدر افقی به سیستم گراند متصل گردد.

7-کلیه کابلهای ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای لدر افقی(بعد از محل خم شدن کابل)گراند شوند.

8-به هیچ عنوان در روی دکل،جوشکاری صورت نگیرد.

9-اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور،
تانکر آب هوایی ، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.

10-اگر سیستمی‌ازقبل‌اجرا شده باشد،سیستم قدیم به‌جدید در عمق‌خاک متصل گردند.

11-سیم‌ارت‌ درروی زمین باید باروکش‌وسیم‌داخل‌کانالها‌ باید بدون روکش و مستقیم کشیده شود.

12-پرکردن کانال باید با خاک سرند شده کشاورزی یا خاک نرم انجام گردد.

13-ارتفاع نصب شینه مسی CM 50 ازکف تمام شده باشد.

14-شینه داخل اتاق حدالمقدور به چیدمان دستگاهها نزدیک باشد.

15-ازهر دستگاهی جداگانه سیم ارتی به شینه متصل گردد ( قطر و طول شینه گراند بستگی به تعداد انشعابات آن دارد).

16- در دکلهای مهاری پر ظرفیت ، مهارهای دکل بایستی توسط بست مخصوص به گراند  تصال یابد.

17- جهت استفاده ترانس برق شهر در ایستگاههای مخابرات بایستی گراند جداگانه اجرا گردد.

18- در سایتهای کامپوتری جهت اجرای سیستم زمین حتی المقدور بایستی از یک زمین با سطح یکنواخت ( بدون شیب ) استفاده نمود.

19- در ایستگاهها بین نول و گراند نبایستی اختلاف ولتاژ وجود داشته
باشد.

20- در دکلهای پر ظرفیت که ابعاد قسمت بالای دکل بیشتر از m2 می‌باشد نیاز به نصب یک عدد برقگیر اضافی درسمت مقابل برقگیر اول می‌باشد.

21- در سیم‌کشی داخل محوطه سایت های کامپوتری برای چراغهای روشنایی و سایر موارد باید از کابل زمینی استفاده گردد و در ایستگاههای بالای کوه و نقاط دور ز شهر نباید از چراغهای روشنایی خیابانی استفاده شود.

22- استاندارد قابل قبول آزمایش و تحویل اتصال زمین برای سایتهای وچک زیر 2 اهم می‌باشد.

/ 0 نظر / 117 بازدید