بهداشت و ایمنی - اصول مدیریت ایمنی fi

به عنوان مثال در هر 100.000 ساعت که مشغول به کار هستند.

 • زمان از دست رفته (در ساعت) به علت حوادث غیر کشنده ،

به عنوان مثال در هر 100.000 ساعت که  مشغول به کار هستند.

 • تعداد کل مرگ و میر ،  به عنوان مثال در هر 100.000 ساعت که مشغول   به کار هستند.
 • تعداد عدم انطباق با استانداردهای حقوقی یا داخلی در بازرسی های ایمنی
 • تعداد حوادث گزارش شده ، به عنوان مثال در هر  100.000 ساعت کارکرد

 (از جمله مرگ و میر)

 • تعداد گزارشات حوادث و سوانح غیر کشنده ،    به عنوان مثال در هر  100.000 ساعت که مشغول به کارهستند.
 • تعداد بازرسی های ایمنی انجام شده برای هر ماه
 • تعداد حل ایمنی غیر منطبق برای هر  ماه
 • درصد حضور در جلسات کمیته  بهداشت و ایمنی شغلی (OHS)
 •  درصد اقدامات اصلاحی در چهار چوب  مشخص در یک بازه ی زمانی
 • درصد تصادفات منجر به مرگ کشنده و غیر کشنده نسبت به همه حوادث.

به عنوان مثال  در100.000 ساعت که مشغول به کار هستند.

 • درصد موقعیت پر شده نمایندگان ایمنی و سلامت .(HSR)
 • درصد  مسائل مطرح شده توسط  H&S
 • درصد انجام و اجرا توصیه های کمیته بهداشت و ایمنی شغلی (OHS)
 • درصد سلامت و ایمنی محصولات / خدمات ، برای ارزیابی اثرات آن
 • میزان اثرات سلامتی و ایمنی درتولید محصولات و خدمات و اینکه چقدر در ارزیابی و بهبود محصولات مهم است.
 • درصد آشنایی کافی کارکنان با سلامت شغلی و ایمنی (OHS)
 • مجموع  ساعات آموزش ها و تلاشهای صورت گرفته در جهت  ایمنی و    سلامت در ماه

 

شاخص های کلیدی عملکرد محیط زیست

 • مقدار انرژی ذخیره شده با توجه به حفاظت و بهبود بهره وری است.
 • متوسط ​​مصرف برق هر کارمند و یا محصول فروخته شده
 • میزان CO2 تولید شده به ازای هر کارمند در هر ماه
 • هزینه های انرژی به ازای هر واحد تولید
 • انرژی ذخیره با توجه به حفاظت و بهبود بهره وری
 • گازهای گلخانه ای (GHG) تولید شده به ازای هر کارمند   در هر ماه
 • تعداد صفحات کاغذ استفاده شده به ازای هر کارمند در هر ماه
 •  درصد تولید زباله های خطرناک عملیاتی
 • درصد تولید مواد با استفاده از ورودی های بازیافتی.
 • درصد ضایعات غیر خطرناک عملیاتی
 • درصد بازیافت زباله های خطرناک عملیاتی.
 • درصد بازیافت زباله های غیر خطرناک عملیاتی
 •  میزان انرژی استفاده شده  به ازای هر واحد تولید
 • مجموع انرژی تولید شده در هر واحد تولیدی
 •  کل انرژی خریداری شده در هر ماه
 • مبلغ دفع مواد زائد تولید شده به ازای هر محصول تولید شده
 • میزان استفاده از آب به ازای هر کارمند در هر ماه
 • میزان آب استفاده شده در مقدار محصول تولید شده
/ 0 نظر / 21 بازدید