LD50

 

انسان در یک محیط شیمیایی زندگی می‌کند و بسیاری از این مواد شیمیایی را تنفس می‌کند، می‌خورد و از راه پوست جذب می‌کند. برآوردها حاکی از آنند که بیش از 60000 ماده شیمیایی مورد مصرف عموم بوده و گفته می‌شود در حدود 500 ماده شیمیایی جدید در هر سال ، وارد بازار می‌گردد. همراه با پیشرفتهای تکنولوژی آلودگی نیز توسعه یافته است. صنعتی شدن و ایجاد مراکز شهری بزرگ منجر به آلودگی هوا  ، آلودگی آب و خاک شده است.
علل اصلی آلودگی مربوط به تولید و مصرف انرژی مواد شیمیایی صنعتی و افزایش فعالیت کشاورزی می‌باشد.

 

تعریف سم : در قرن شانزدهم اعتقاد داشتند همه مواد سمی هستند و هر ماده ای در مقدار مشخصی می تواند سمی واقع شود.آلفرد تایلور سم شناس قرن شانزدهم معتقد بود ماده سمی در مقدار کم داروو دارو در مقدار زیاد سمی است.

سم :به ماده ای گفته می شود که پس از ورود مقادیر نسبتاً کمی از آن به بدن باعث اختلال در عملکرد طبیعی بدن شده یا  باعث تخریب بافتهای بدن و مرگ می گردد .

مواد سمی که در روندهای بیولوژیک تولید می شوند توکسیننامیده می شوند و بر اساس منشاء نام گذاری می شوند.

/ 0 نظر / 7 بازدید