# محیط_زیست

انتصاب دکتر سعید متصدی به سمت معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست

دکتر سعید متصدی هم اکنون دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است. سایر سوابق و مسئولیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید