# محیط_زیست

انتصاب دکتر سعید متصدی به سمت معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست

دکتر سعید متصدی هم اکنون دانشیار و عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران است. سایر سوابق و مسئولیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید

اثرات زیست محیطی (EIA) - اصول مدیریت ایمنی fe

اهدافارزیابیاثراتزیستمحیطی: گرد آوری اطلاعات موجود در زمینه ویژگی های زیست محیطی محدوده پروژه بررسی و شناخت ویژگی های زیست محیطی محدوده تحت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 140 بازدید