طراحی . اجرا سیستم هاو اندازه گیری میزان مقاومت سیستم ارت

طراحی . اجرا سیستم هاو اندازه گیری میزان مقاومت سیستم ارت طبق آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار  باید توسط مشاورین فنی مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی انجام پذیرد لذا اینجانب دارای پروانه مشاوره فنی معتبر در این زمینه بوده و از سال 1389 نسبت به انجام این امور اقدام نموده و در بیش از 50 شرکت و کارخانه بازرسی و صدور گواهینامه را بر عهده داشته ام  در صورت نیاز درخواست خود را با ذکر شماره تماس به ایمیل اینجانب به آدرس rezahse@yahoo.com  ارسال فرمایید .

در صورت نیاز با شماره 09109379403آقای آدینه یز می توانید تماس بگیرید

با تشکر

/ 0 نظر / 27 بازدید