آنالیز ریسک و انواع آن - اصول مدیریت ایمنی fi

روش پاپیون:

و یکی از تکنیک های آنالیز عمومی و فزاینده و خیلی قوی روش پاپیون است.چون این روش مدیریت ریسک را به شکل یک پاپیون نشان میدهد.

 

 

این روش فراتر از تصویر لحظه ای آنالیزمعمولی ریسک میرود.و به ارتباط بین کنترل ریسک و سیستم مدیریت اهمیت میدهد.و بدینگونه میتواند تضمین کند که نه تنها ریسکها آنالیز میشوند بلکه ریسکها واقعا مدیریت میشوند.این روش به کارفرمای مسئول فرصت میدهد که یک روند ساخت یافته ی جامع را در مدیریت ریسک  طی کند و مسلما آن  یک وسیله انتقال مطالب به غیرمتخصصین است.

 

ارزیابی/تکنیکها:

ارتباطات: دیاگرام در همه سطوح یک سازماندهی به انضمام کارکنان برای همه کسانیکه متصل نیستند به عملکرد ارزیابی شده به روز قابل فهم است.این روش می تواند نمایش داده شود روی آگهی هایی که موضوع کنترل ریسک روی آنها مشخص شده است.کتابهای جیبی و بروشورها برای انتشار اخبار پیامهای مربوط به مدیریت ریسک تهیه شده اند.و همچنین وب ها میتوانند قسمتی از آموزشهای به روز و اطلاعات سیستم را شکل بدهند.کاربر مجبور نیست که تکنیکهای پیچیده ای را برای بیشتر آموختن از روش پاپیون استفاده کند.صحبت کردن در مورد عناصر مخصوص سناریو هنگامیکه طراحی کلی پاپیون.لایه به لایه میتواند بطور واضح شرح داده شود که چگونه ریسک مدیریت میشود.به این مفهوم که واقعا یک دیاگرام از آن یک هزار لغت را به تصویر میکشد.

 

تاریخچه پاپیون:

روش پاپیون یک تصور قابل درک است از ارتباط بین دلایل/علل آشفتگی فرآیند/عبارت تعدیل برخی از رویدادها /کنترلهایی که از رخ دادن حوادث جلوگیری میکند و آمادگی سازمان را به منظور محدود کردن و کاستن فشارهای اعمال شده بر فرآیند میسنجد.

مهمتر ازآن این تدبیرهای کاهنده و پیشگیرنده به امور/ روش ها/ اشخاص مسئول و صلاحیت این افراد  مرتبط است. این روش روابط بسیار محکم مابین کنترلهای ریسک و سیستم مدیریت که برای اطمینان از میزان تاثیر مداوم لازم است را مشخص میکند.

روش پاپیون یک روش برای ارزیابی و ریسکهای عملی و موثر است.اگرچه منابع دقیق و کامل علم اصول تا حدی مبهم است.با این حال اولین تاریخچه ها اشاره دارد به مسیر آموزش صنایع باعظمت شیمیایی از سالهای 1979 تاکنون.بی شک (گروه محافظ هلندی سلطنتی) اولین وعمده ترین شرکتی بود که روش پاپیون را در زمینه های تجارت  کاملا یکپارچه نمود و اینگونه با توسعه این روش که امروزه در سطح وسیع کاربرد دارد اعتبار خود را بدست آورد.نخستین انگیزه یافتن تضمینی برای کنترل ریسکهای درخور هدف بود که در همه ادارات و سازمانهای دنیا مشترک و بدون تناقض باشد.

موارد کاربرد پاپیون متعاقبا در بین" شرکتها وصنایع وکشورها و کابرد تنظیماتورهای صنایع کشورها که ضامن دربرگرفتن همه ریسکها(برای مثال ریسک امورمالی/ایمنی/کیفیت/انطباق تجارت/سیاسی/منابع انسانی و...) و طراحی و ارائه نقشه ریسکها میباشند" گسترش یافته است.

 

کاربرد بین المللی:

شیوه مبنی هندسی برای اجرا کردن با گروه های چند ملیتی آسان است.مناطقی که تفاوت زبانشان ممکن است مانع پیشرفت میشود.

 

بهبود و پیشرفت سازماندهی:

روش پاپیون میتواند مناطقی که کنترل سازمانی آنها ضعیف است را مشخص کند.منابع توانمند هدفمند شده اند در آن مناطق که بیشترین استفاده آنها پیشرفت و بهبودی است.این روش همچنین کاربرد دارد در تامین کردن کنترل های حساسی که از میان شکافهای پس از تجدید سازماندهی شرکت یا استهلاک شکست نمیخورند.پاپیون میتواند در طی بازرسی رویداد به کار برود برای تشخیص ضعفهای سازمانی که زمینه شکست کنترل ریسک را ایجاد میکنند.

 

روشها و سررشته ها:

یک روش ارزیابی پاپیون شامل شرح و تشخیص فردی که عهده دار امور حساس میشود برای اطمینان از یکپارچگی مداوم کنترل ریسک ها میشود.این امور میتوانند وظایف سطح بالا باشند مثل نصب(بکار بردن) و بازبینی روشها برای مسئولیتهای اجتماعی مشترک صنفی و یا وظایفی باسطح ضعیف تر مثل امتحان کردن و پشتیبانی یک حالت انتظار زنراتور دیزل به منظور تضمین سیستم تامین برق برای تجهیزات آی-تی عمل خواهند کرد وقتیکه منبع شبکه محلی از دست رفته است.چیزی که مهم است شرح امور حساس است و انسان میداند که به تشریح و دلیل آن احتیاج دارد.

امور میتوانند برای بازرسی جدیت سیستم تضمین شایستگی بکار بروند.شایستگی مربوط به هر کاری که باید با کنترل پاپیون تنظیم شود تعریف میشود.سپس فرد ممکن است بفهمد که انسانها میدانند چه باید بکنند اما آنها کاملا اموزش داده نشده اند و یا اینکه خصوصیات کارکنان شایسته آن کار را ندارند.این روش حتی به منظور تعیین و مدیریت مسئولیت تازه کارها بکار میرود.

سیستم های حساس:

سیستم های سخت افزاری که به منظور (یافتن.جلوگیری.کنترل و یا کاهش)ریسک سیستم های مهمی(کسب و کار-تجارت) که حساس فرض شده اند بکار میرود. سیستمهایی همانند سیستم حفاظت حریق و یا سیستمهای تامین برق اضطراری بطور واضح در بخشهای خطر و پیامد روش پاپیون برجسته و شناخته شده هستند. و میتوانند به تعریف استانداردهای عملکردشان و چگونگی بازرسی اجرایشان مرتبط بشوند.

این بازرسی ممکن است مستلزم آیین نامه های قانونی در مورد عهده دارشدن متخصصین مستقل(مثل دسته سوم بازرسی دیگ بخار) باشند.

 

"نشانه بعدی" مدیریت ریسک:

برخلاف سایر تکنیک های ارزیابی ریسک. روش پاپیون نه تنها توضیح میدهد که کدام کنترلها در منطقه رایج هستند.بلکه دراین میان کاربرد امور حساس و اینکه چرا همین امور بعدها راکد و بی مصرف خواهند بود را نیز شرح میدهد.

 مدیریت ریسک مسئولیت مدیران خط و کارکنان است.همه کارکنان حق دارند ببینند چرا کاری که انجام میدهند برای کنترل ریسک حساس و مهم است.

 

ارزیابی کاربردی:

کارگاه های روش پاپیون ارتباطات را مابین نگهدارندگان(کسانیکه همگی نقشی در مدیریت ریسک ایفا میکنند) برمی انگیزد.

روش پاپیون روی مدیزیت ریسک بوسیله کارکنان به روز تمرکز میکند.بسیار سریعتر ازمطالعات تحلیلی متخصصین تکنیکی ریسک!!!

 

اثبات:

روش پاپیون می تواند بکار برود برای اثبات اینکه ریسکها واقعا درحال کنترل هستند.این مدیریتی مطمئن را میسر میسازد که ریسکها به درستی مدیریت میشوند و نخستین برنامه راه اندازی اصلی برای انجام حرکت به سوی جلوی پیشرونده در حصار و پوشش در میان سال 1990.

برای مثال این روش به منظور موفقیت در گزارشات ایمنی رسمی ارائه میشود برای قبولی از سوی صنعت شیمی رو به ساحل اروپا.

 

هدف قابل بازرسی:

دیاگرامها و امور حساس تهیه میکنند یک پروتکل درمورد اینکه کدام رسیدگی بوسیله بخشهای درونی و یا تنظیم کننده میتوانند تمرکز کنند روی اینکه کدامیک از کارکنان واقعا سریعتر از سیستمهای فیزیکی عمل میکنند.

 

محدودیت پاپیون:

البته روش پاپیون اکسیری برای همه ی مشکلات مدیریت ریسک نمیباشد.اگر فرد بخواهد سطح کمیت ریسک را در دوره ای مطلق پس از روش پاپیون تعیین کند مستقیما نمیتواند کمکی بکند.اگر فرد بخواهد رابطه متقابل پیچیده بین کنترلهای ریسک را مدل سازی کند. راه هایی بهترازروش پاپیون وجود دارد.اما اگر بخواهداشتباهات مدیریت ریسک را رفع کند این روش برای فهمیدن وارتباط برقرار کردن آسان است پس روشی برتر از پاپیون وجود ندارد.

 

طرز کار پاپیون:

روشی برای بوجود آوردن گام به گام یک دیاگرام از روش پاپیون شامل پرسش مجموعه ساخت یافته ای از سوالات در مراحلی منطقی است. روش تکامل یافته پاپیون خطرات را شرح میدهد و دلایل و پیامدهایش را نیز بیان میکند و در آخر کنترلهایی را جهت کاهش ریسک ارائه میدهد.

امروزه تسهیل کارگاه ها مردم(کسانیکه مرتبا با ریسکها مواجهند) را درگیر نموده است.آنها به موثرترین راه تشخیص کنترلهای حقیقی و یاد گرفتن طرز کار متداول صحیح احتیاج دارند.

درستکاری یک عامل اساسی و اصلی طی این دوره هاست که اگر ضعفی در کنترلها وجود داشت که پوشیده نشده بود بوضوح بیان شود تا راه حل مناسب را بیابیم.برای ترغیب به سوی درستکاری کارگاه ها نیازمند پیمودن مدلی شایان توجه و بی آلایش هستند و یک حامی مستقل میتواند اغلب در بوجود آوردن یک محیط کار ایده ال کمک کند.

 

آنالیز ریسکها-آنالیز تقریبا کمی:

برای شناسایی هر خطری احتیاج به شناسایی کنترلها در زمینه جلوگیری خطرات ازسوی رویدادها داریم مثال نشان داده شده در شکل زیر اشاره دارد بهراه وروند پاپیون:

 

راههای کامل ارزیابی و حفاظت برای یک طراحی که همه امور را پوشش میدهد.

 

یک مثال از پاپیون:

دلایل

سنجش پیش گیرنده

رویداد

سنجش بازگرداننده

پیامدها

زمین لرزه طبیعی

طراحی سیستم با مهندسی استاندارد

 

محدود نگهداشتن

ضربه به محیط زیست/آلودگی

سیل

طراحی علوم فرسایش

 

بازیابی هشدارها

تلفات/آسیب به کارکنان یا مردم عادی

فشار بیش از حد

فرسایش ناشی ازفشار بالا

آتش سوزی/انفجار در واحد تقطیر

سیستم حفاظت حریق

خسارت دیدن دستگاه مولد نیرو(موتور برق)

شکست مخزن

لوله کاهش فشار

 

نقشه اضطراری

بستن دریچه موتور برق(اتلاف وقت)

ضعف دقت مواد اولیه

امتحان مواد وبازرسی برنامه

 

نسخه برداری

 

در ساختمان پاپیون سوالات زیر مطرح است:

1.خطر وریسک ما کدامند؟

2.هنگامیکه کنترل خطریا ریسک را فراموش کنیم چه اتفاقی میفتد؟

3.به چه دلیل ما کنترل ریسک را فراموش کرده ایم؟

4.چگونه خطرات گسترش می یابند؟بدترین پیامد ممکن آن چیست؟

5.چطور میتوان از بوقوع پیوستن ریسکها جلوگیری کنیم؟وچگونه کنترل را حفظ کنیم؟

6.اگر رویدادی رخ داد چطور میتوانیم فرآیند را بازیابی کنیم؟چگونه میتوان شدت رویداد را  محدود نمود؟

7.چطور میتوان احتمال پیامد عامل بالقوه و شدت پیامد را محدود کرد؟

8.چطور باید شکست را کنترل نمود؟

9.چطور میتوان مطمئن بود که کنترلها شکست نمی خورند؟

10. چه رفتارهای ایمنی میتواند خطر را کاهش دهد؟

11. چطور میتوانیم از رویدادهای پرخطر دوری کنیم؟

12. پیامد عامل بالقوه چیست؟

13.چه اموری را میتوان جهت اطمینان از ادامه کنترل در فرآیند انجام داد؟

14.چه کسانی کارها را انجام میدهند؟آیا ازنحوه صحیح کاری که انجام میدهند اطلاعات دارند؟آیا اصولی در نحوه عملکرد آنها وجود دارد؟چه خصوصیات و شایستگی هایی را باید داشته باشند؟

15.چگونه میتوان روند پیشروی کار را بازرسی نمود؟

16.آیا کنترل های ما کافی است؟چه کارهای دیگری میتوانیم انجام دهیم؟آیا میتوانیم اثردهی کار را بهبود ببخشیم؟آیا لازم است کنترلی را برداریم؟ایا کار ما اصولی و متداول است؟

مزایا:

پیشرفت ساخت یافته و منطقی:مدیریت ریسک میتواند فقط یک گرایش به رسیدگی روی سطوح ریسک داشته باشد.(سریعتر از رسیدگی به همه جنبه های مدیریت ریسک)

روند ساخت یافته روش پاپیون ارزیابی چگونگی اطمینان از اینکه دلایل نخستین درحال کنترل هستند؟ واینکه سازماندهی تدارک دیده شده(درحال عمل کردن) وقتی اتفاقی رخ میدهد چگونگی میتواند بازیابی شود؟

این روش اتصال صحیح بین کنترلها و عوامل سیستم مدیریت را مشخص میکند.این روند منطقی اغلب شکافها و موضوعاتی که توسط تکنیکهای دیگر فراموش شده اند را تشخیص میدهد.

راه های دیگری برای نمایش این اتصال وجود دارد اما روش پاپیون واضحترین شرح هندسی را تهیه میکند و مزایای بیشتری را نیز ارائه میدهد.

 

پاپیون از چه مواردی پیروی می کند؟

پاپیون یک ابزار هندسی مدیریت ریسک است که از موارد زیر پیروی میکند:

1 _خطرات و رویداد درجه بالا

2 _پیامدها

3_موانع

4_فاکتورهای تعدیل

5 _کنترل فاکتورهای تعدیل

 

1.رویداد درجه بالا و خطرات:

مقصود کنترل هر خطری است که فراموش شده است.مثال:1.آغاز آتش سوزی/2.الودگی غذا/3.آلودگی محیط زیست/4.نابودی سیستم آی-تی

این رویداد میتواند یک خطر باشد/فاکتور آنالیز ریسک و یا منبع خطر باشد.

 

رویداد درجه بالا

خطرات

آغاز یک آتش سوزی

عملکرد ضعیف/ نقص الکتریکی

آلودگی غذا

عملکرد ضعیف/بهداشت فقیر

آلودگی محیط زیست

طراحی فرآیند وتکنیک کار ضعیف

نابودی سیستم IT

ویروس/اتلاف قدرت

   

 

 

 

 

 2.پیامدها:

رویداد درجه بالا

پیامدها

اغاز اتش سوزی

خسارت جانی/مالی/آسیب کارکنان

آلودگی غذا

نابودی اعتبار حقوقی وشرعی/خسارات مالی

آلودگی محیط زیست

آسیب به محیط زیست/افزایش تنظیم و رسیگی

نابودی سیستم IT

از دست دادن اطلاعات/عقب افتادن از کار

 

3.موانع/کنترل ها:

رویداد درجه بالا

خطر

کنترل 1

کنترل 2

نابودی سیستم IT

نابودی منبع قدرت/نیرو

باتری UPS

سیستم منبع نیروی موازی

 

رویداد درجه بالا

پیامد

کنترل1

کنترل 2

نابودی سیستم IT

نابودی اطلاعات

کپی پشتیبان

نسخه چاپی

 

4.فاکتورهای تعدیل:

خطر

نابودی منبع نیرو

کنترل 1

UPS

کنترل 2

سیستم نیروی موازی

فاکتور تعدیل 1

نامقدور بودن درخواست

فاکتور تعدیل 2

نامقدور بودن درخواست

 

5.کنترل فاکتورهای تعدیل:

خطر

کنترل

فاکتور تعدیل

کنترل فاکتور تعدیل

نابودی منبع نیرو

UPS

نامقدور بودن درخواست

آزمایش طرز کنترل

نابودی منبع نیرو

سیستم نیرو موازی

نامقدور بودن درخواست

تعمیر طرز کنترل

 

 

سطوح کاربرد پاپیون:

-نفت و گاز

-تسهیلات زندگی مانند آب.برق...

-کنترل عبور و مرور هوایی

-خدمات اضطراری

-معدن کاری

-بارگیری.حمل و نقل

-امور مالی

-به طور نمونه در زمینه هایی که پیامدها جدی هستند و واکنش ها میتواند پیامدها را کاهش دهد.بکار میرود.

-سازماندهی ازنظر جغرافیایی متفرق شده است.

/ 0 نظر / 133 بازدید